Tworzenie filtrów w WebMail

Przeglądarkowy klient poczty (WebMail) dostępny pod adresem webmail.atthost.pl pozwala na korzystanie z skrzynki pocztowej bez konieczności instalowania na komputerze dodatkowego oprogramowania. Jednak jego funkcjonalność nie ogranicza się jedynie do odczytywania i wysyłania wiadomości, pozwala on na zaawansowane konfigurowanie działania poczty w zależności od wielu czynników, takich jak adres nadawcy czy słowo kluczowe występujące w temacie wiadomości. W tym artykule pomocy postaramy się pokazać kilka najbardziej przydatnych funkcji filtrów, które pozwalają osiągnąć opisany wyżej efekt.

Aby skorzystać z filtrów, przejdź pod adres webmail.atthost.pl i zaloguj się na swoją skrzynkę pocztową podając jej nazwę i hasło.

Logowanie na skrzynkę

Następnie przejdź do zakładki Ustawienia (widoczna w prawym górnym rogu ekranu).

Webmail - ustawienia

 

W ustawieniach wybierz z menu po lewej stronie opcję Filtry. Od teraz możesz przeglądać oraz dodawać i usuwać filtry działające na Twojej skrzynce pocztowej. Po kliknięciu wybranego filtra jego opcje będą wyświetlać się po prawej stronie ekranu.

Ustawienia - Filtry

Definicja filtra

Aby dodać nowy filtr, kliknij ikonę plusa zaznaczoną kolorem zielonym na powyższym zdjęciu (dół ekranu). Po jego kliknięciu, po pawiej stronie ekranu pojawi się formularz definicji filtra, omówimy teraz jego najważniejsze elementy.

Definicja filtra

Nazwa filtru – tutaj nazywamy nasz filtr, pod tą nazwą będzie widoczny na liście filtrów

W stosunku do przychodzącej poczty – W tym polu określamy warunki, jakie musi spełnić wiadomość, aby filtr zadziałał. Klikając przycisk z ikoną plusa, możemy dodawać kolejne warunki do spełnienia. Zadziałanie filtra może odbyć się w trzech kombinacjach spełnienia warunków:

  • spełniających wszystkie poniższe kryteria – Wiadomość musi spełnić każde z zdefiniowanych przez nas kryteriów. Przykładowo jeśli dodamy dwa kryteria a wiadomość spełni tylko jedno z nich, filtr nie zadziała.
  • spełniających dowolne z poniższych kryteriów – Do działania filtra wystarczy spełnienie jednego z kryteriów przez nas zdefiniowanych
  • wszystkich – Filtr zostanie zastosowany do każdej wiadomości, jaka dotrze na daną skrzynkę

Wykonaj następujące czynności – w tej części okna definiujemy czynność, jaką filtr ma wykonać. Tak samo jak w przypadku warunków, czynności do wykonania może być kilka. Każdą kolejną dodaje się przyciskiem z symbolem plusa.

Określanie warunków zadziałania filtra

Istnieje wiele aspektów przychodzących wiadomości, po których można dokonać ich filtrowania w celu wykonania żądanej akcji. Są to np. temat wiadomości, jej treść, adres nadawcy czy data jej odebrania. Wybieramy je z pierwszej rozwijalnej listy w oknie „W stosunku do przychodzącej poczty”. Druga rozwijalna lista zawiera operatory, które pozwalają sformułować warunek np. „zawiera”, „jest równe” czy „jest większe od”. Trzecie pole pozwala wpisać nam wartość, która razem z poprzednimi opcjami tworzy razem logiczny warunek.

Przykłady

1. Jeśli chcemy, aby filtr miał zastosowanie dla wszystkich wiadomości, które zawierają słowo „faktura” w temacie: z pierwszej rozwijalnej listy wybieramy „Temat”, z drugiej listy „zawiera” i w polu obok wpisujemy słowo „faktura”.

Filtr faktury

2. Chcemy mieć możliwość zareagowania na wiadomości z załącznikami większymi niż 50 MB np. odrzucić je bądź przenieść do danego katalogu. Z pierwszej listy wybieramy opcję „rozmiar” z drugiej listy „ponad”, a w polu obok wpisujemy wartość 50 i wybieramy jednostkę MB. Filtr zadziała dla wiadomości, które będą większe niż 50 MB.

Filtr rozmiar

Czynności wykonywane przez filtr

Szeroki jest również wachlarz czynności, jakie konfigurowany filtr może wykonać. Wiadomości mogą być przenoszone do wybranych katalogów, usuwane bądź mogą zostać odrzucone przez serwer. Czynność definiujemy w polu oznaczonym „…wykonaj następujące czynności” i podobnie jak w przypadku warunków zadziałania filtra, operujemy na rozwijalnej liście czynności z opcjonalnymi dodatkowymi ustawieniami zależnymi od wybranej opcji.

Przykłady

1. Przenosimy wiadomość do katalogu o nazwie Faktury (katalog ten musi istnieć na skrzynce). Z pierwszej rozwijalnej listy wybieramy opcję „Przenieś wiadomość do”, a z drugiej wybieramy katalog Faktury.

Akcja faktury

2. Nie chcemy przyjąć danej wiadomości na naszą skrzynkę. Z pierwszej listy wybieramy opcję „Odrzuć z komunikatem” i w polu obok wpisujemy treść komunikatu, jaki otrzyma nadawca odrzuconej wiadomości.

Akcja załącznik

Podsumowanie

Liczba opcji dostępnych w filtrach jest tak duża, że nie sposób opisać każdą z osobna. Zapewniają one możliwość zaawansowanej konfiguracji zachowania się skrzynki pocztowej np. poprzez dodanie autorespondera czy porządkowania wiadomości w katalogach w zależności od np. adresu nadawcy. Filtry te działają również, jeśli na co dzień nie odbierasz poczty poprzez Webmail, a korzystasz z zewnętrznego programu pocztowego, jak np. Outlook czy Thunderbird.