Hosting. Polityka cenowa.

  1. Cena za usługi hostingowe podana w ofercie jest ceną faktyczną. Także jeśli widzisz w ofercie „200 zł” to chodzi o kwotę, której ekwiwalentem jest banknot z wizerunkiem Zygmunta I Starego.
  2. Nie ukrywamy cen. Wszystko jest zaprezentowane już na samym początku. Czarno na białym.
  3. Nie stosujemy rozdawnictwa Twoim kosztem. W niektórych miejscach wygląda to tak: jedna osoba dostaje hosting za darmo, gdy tymczasem dziesięć do niej dopłaca. Nie u nas.
  4. Jeśli coś jest za darmo to jest za darmo.
  5. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi hostingu.
  6. Zawsze podajemy ceny brutto.