Parametry bezpieczeństwa

Parametr\Plan Personal Professional Business Enterprise Corporate Unlimited Infinity™
Obciążenie procesora cp/dobę* 60 140 200 260 320 380 400
Jednocześnie otwarte połączenia MySQL / użytkownik bazy 30 30 30 30 30 30 30
Jednocześnie otwarte połączenia do serwera www / strona internetowa 50 50 50 50 50 50 50
Czas wykonania skryptu PHP (s) 60 60 60 60 60 60 60
Dobowe obciążenie bazy MySQL (CPU_TIME) / użytkownik bazy (s) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Dobowy limit wiadomości email / konto email 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Dobowy limit wiadomości dla funkcji mail z PHP 500 500 500 500 500 500 500

* Obciążenie jest podawane w jednostkach cp – jest to rzeczywisty czas zużycia procesora przez procesy użytkownika. Dla przykładu proces wykorzystujący jeden rdzeń procesora w 100% przez minutę otrzyma 1cp. Proces wykorzystujący w 100% osiem rdzeni otrzyma 8cp.