Kontakt

Masz do nas pytanie?

Jeśli tak chętnie udzielimy Ci pomocy zarówno w wyborze
odpowiedniego produktu, jak i w rozwiązaniu Twojego problemu.

Kontakt z nami

AttHost Sp. z o.o.

ul. Górna 40B/11, 09-402 Płock
NIP: 7743221825
REGON: 360176289
KRS: 0000531899

Nr konta bankowego ING:
22 1050 1139 1000 0090 3049 9983


Pomoc techniczna
e-mail: pomoc@atthost.pl


Biuro handlowe
al. Piłsudskiego 35, 09-402 Płock
Wejście nr 2, II piętro, lokal nr 6
Budynek Cotex Office Center
e-mail: biuro@atthost.pl
Pokaż więcej

Formularz kontaktowy


Atthost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Górnej 40B/11, 09-402 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531899, NIP 7743221825, Regon 360176289 o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł (w całości opłacony)

Znajdź nas na mapie