Usługi dodatkowe

Nazwa usługi Cena netto Cena brutto Rodzaj płatności
Przeniesienie strony internetowej 54,47 zł 67 zł jednorazowo
Przeniesienie skrzynki e-mail 5,69 zł 7 zł jednorazowo
Przeniesienie usługi hostingu na inny serwer fizyczny 50 zł 61,50 zł jednorazowo
Zmiana loginu usługi hostingu 50 zł 61,50 zł jednorazowo
Zawarcie papierowej Umowy Powierzania Przetwarzania Danych 50 zł 61,50 zł jednorazowo
Zawarcie elektronicznej Umowy Powierzania Przetwarzania Danych 0 zł 0 zł jednorazowo
Dodatkowy adres IP 15 zł 18,45 zł miesiąc
Dodatkowy 1GB przestrzeni dyskowej (tylko dla AttHost 150) 1,63 zł 2 zł rok
Ukrycie danych w bazie WHOIS 15 zł 18,45 zł rok
Niestandardowe zlecenie techniczne 100 zł 123 zł 1 godzina
Koszt przesyłki pocztowej na terenie kraju 10 zł 12,30 zł jednorazowo
Koszt przesyłki pocztowej na terenie UE 20 zł 24,60 zł jednorazowo
Przeniesienie domeny globalnej od innego operatora zgodnie z cennikiem https://atthost.pl/domeny/ jednorazowo