Jak uruchomić aplikację w Flask?

W artykule tym poruszymy temat uruchamiania przykładowej aplikacji napisanej w Flask. Instalacja i uruchomienie aplikacji jest analogiczne do uruchamiania tych napisanych w Django. Opiszemy procedurę instalacji środowiska virtualenv na serwerze, utworzenie testowego projektu oraz uruchomienie i podpięcie go strony internetowej w panelu klienta. Nasze serwery posiadają preinstalowane różne wersje Pythona, które można wykorzystać do uruchamiania swoich aplikacji, zapoznaj się z pełną listą wersji Pythona. W tym przykładzie skorzystamy z Pythona w wersji 3.5.

W pierwszej kolejności utworzymy nowe środowisko virtualenv o nazwie FlaskAppEnv:
cd ~/
virtualenv --python=/opt/alt/python35/bin/python3 FlaskAppEnv
source FlaskAppEnv/bin/activate

Następnie użyjemy go do zainstalowania Flask:
pip install flask

W kolejnym kroku utworzymy nowy katalog na aplikację:
cd ~/websites/
mkdir FlaskApp
cd FlaskApp

Tworzymy przykładowy plik hello.py wyświetlający „Hello World” w przeglądarce:
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route(„/”)
def hello():
return „Hello World!”

if __name__ == „__main__”:
app.run()

W katalogu z aplikacją należy utworzyć plik passenger_wsgi.py o treści:
import sys, os
sys.path.append(os.getcwd())
from hello import app as application

Kolejnym krokiem jest dodanie aplikacji w panelu klienta, przechodzimy do zakładki Aplikacje, klikamy „Dodaj aplikację”, a następnie przechodzimy do zakładki „Django” i uzupełniamy formularz:

jak uruchomić aplikację w django

Pola do uzupełnienia:

  • Nazwa aplikacji – dowolna nazwa aplikacji, która będzie identyfikowała aplikację w systemie.
  • Ścieżka do aplikacji – miejsce, w którym znajdują się pliki aplikacji.
  • Ścieżka do 'static’ – ścieżka do katalogu, w którym znajduje się katalog static zawierający pliki statyczne aplikacji.
  • Ścieżka do 'media’ – ścieżka do katalogu, w którym znajduje się katalog media zawierający pliki mediów aplikacji.
  • Ścieżka do Pythona – ścieżka do pythona w ramach lokalnego virtualenv, który ma zostać użyty do uruchomienia aplikacji Flask.

W naszym przypadku formularz uzupełniamy danymi:

  • Nazwa aplikacji – FlaskApp
  • Ścieżka do aplikacji – FlaskApp
  • Ścieżka do 'static’ – FlaskApp
  • Ścieżka do 'media’ – FlaskApp
  • Ścieżka do Pythona – FlaskAppEnv/bin/python

Ostatnim krokiem, który pozostał do wykonania, jest podpięcie dodanej aplikacji do strony www, w tym celu przechodzimy do zakładki „Strony WWW” w panelu klienta, następnie klikamy „Dodaj stronę WWW” i przechodzimy do zakładki „Aplikacja”.