Ścieżki do wersji Python na serwerze

Python zainstalowany na serwerze, dostępny jest w poniższych lokalizacjach:

  • /usr/local/bin/python27
  • /usr/local/bin/python33
  • /usr/local/bin/python34
  • /usr/local/bin/python35
  • /usr/local/bin/python36
  • /usr/local/bin/python37
  • /usr/local/bin/python38
  • /usr/local/bin/python39
  • /usr/local/bin/python310

Katalog /usr/local/bin/ dodany jest do ścieżki przeszukiwania poleceń, w związku z tym, uruchamiając skrypty z konsoli, można używać poleceń pythonX (w miejsce X należy podać odpowiednią wersję), bez określania pełnej ścieżki.