Jak uruchomić aplikację w Django?

W artykule tym poruszymy temat uruchamiania przykładowej aplikacji napisanej w Django. Opiszemy procedurę instalacji środowiska virtualenv na serwerze, utworzenie pustego projektu oraz uruchomienie i podpięcie go strony internetowej w panelu klienta. Nasze serwery posiadają preinstalowane różne wersje Pythona, które można wykorzystać do uruchamiania swoich aplikacji, zapoznaj się z pełną listą wersji Pythona. W tym przykładzie skorzystamy z Pythona w wersji 3.5.

W pierwszej kolejności utworzymy nowe środowisko virtualenv o nazwie DjangoAppEnv:
cd ~/
virtualenv --python=/opt/alt/python35/bin/python3 DjangoAppEnv
source DjangoAppEnv/bin/activate

Następnie użyjemy go do zainstalowania Django:
pip install django

W kolejnym kroku utworzymy nową aplikację:
cd ~/websites/
django-admin startproject DjangoApp

W katalogu z aplikacją należy utworzyć plik passenger_wsgi.py o treści:
import sys, os
sys.path.append(os.getcwd())
os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = "DjangoApp.settings"  # Nazwa modułu z ustawieniami
from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()

Nazwę modułu z ustawieniami DjangoApp.settings uzupełniamy o naszą nazwę aplikacji.

Należy pamiętać jeszcze o zmodyfikowaniu zmiennej ALLOWED_HOSTS w pliku settings.py i uzupełnieniu jej o docelowy adres strony internetowej.

Kolejnym krokiem jest dodanie aplikacji w panelu klienta, przechodzimy do zakładki Aplikacje, klikamy „Dodaj aplikację”, a następnie przechodzimy do zakładki „Django” i uzupełniamy formularz:

jak uruchomić aplikację w django

Pola do uzupełnienia:

  • Nazwa aplikacji – dowolna nazwa aplikacji, która będzie identyfikowała aplikację w systemie.
  • Ścieżka do aplikacji – miejsce, w którym znajdują się pliki aplikacji.
  • Ścieżka do 'static’ – ścieżka do katalogu, w którym znajduje się katalog static zawierający pliki statyczne aplikacji.
  • Ścieżka do 'media’ – ścieżka do katalogu, w którym znajduje się katalog media zawierający pliki mediów aplikacji.
  • Ścieżka do Pythona – ścieżka do pythona w ramach lokalnego virtualenv, który ma zostać użyty do uruchomienia aplikacji Django.

W naszym przypadku formularz uzupełniamy danymi:

  • Nazwa aplikacji – DjangoApp
  • Ścieżka do aplikacji – DjangoApp
  • Ścieżka do 'static’ – DjangoApp
  • Ścieżka do 'media’ – DjangoApp
  • Ścieżka do Pythona – DjangoAppEnv/bin/python

Ostatnim krokiem, który pozostał do wykonania, jest podpięcie dodanej aplikacji do strony www, w tym celu przechodzimy do zakładki „Strony WWW” w panelu klienta, następnie klikamy „Dodaj stronę WWW” i przechodzimy do zakładki „Aplikacja”.