Jak sprawdzić logi strony WWW?

Logi strony internetowej zawierają informacje o wywołaniach strony oraz o generowanych błędach. Ułatwiają tym samym ustalenie problemów z działaniem strony, czy też pozwalają przeanalizować ruch na stronie.

Logi dostępu do strony internetowej (access log) znajdziemy na swoim koncie, w katalogu:

~/logs/vhosts_nginx

w plikach z nazwą domeny i końcówką „.access.log”.

Logi z błędami i ostrzeżeniami przetwarzania skryptów strony (error log) znajdziemy na swoim koncie, w katalogu:

~/logs/vhosts_apache

w plikach z nazwą domeny i końcówką „.error.log”.

Logi możemy pobrać, łącząc się za pomocą konta FTP lub SSH. Najprościej zalogować się, używając Filemanagera w panelu klienta, ale można oczywiście skorzystać z innych klientów FTP (np. Filezilla lub Cyberduck).

Filemanager - logi

Po pobraniu plik możemy otworzyć w dowolnym edytorze tekstu.

Przeglądanie logów z użyciem SSH może się okazać nieco wygodniejsze, jeżeli chcemy np. obserwować zmiany na bieżąco. Dostępnych jest wiele komend, które ułatwiają to zadanie. Podstawową komendą jest „cat”, która wyświetla cały plik:

cat ~/logs/vhosts_apache/testowadomena.com.error.log

Kolejnym przydatnym narzędziem jest „tail”, które pozwala wyświetlić ostatnie linijki pliku lub monitorować plik na bieżąco (po dopisaniu -f):

tail -f ~/logs/vhosts_apache/testowadomena.com.error.log

Innymi użytecznymi programami do przeglądania plików tekstowych są jeszcze „head”, „more” oraz „less”.

 

Uwaga! Logi stron internetowych przechowywane są przez 10 dni.