Jakie są poprawne ustawienia w programie FileZilla, aby umożliwiły połączenie z serwerem FTP

Jednym z najbardziej popularnych klientów FTP jest program FileZilla. Należy go pobrać z oficjalnej strony autorów, znajdującej się pod adresem https://filezilla-project.org, a następnie zainstalować na lokalnym komputerze.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, w górnej części okna znajdują się pola do wpisania danych – „Host”, „Username”, „Password” oraz „Port” – jak na poniższym zrzucie ekranu.

filezilla-dane-do-połączenia

Dane niezbędne do połączenia:

  • Host – adres serwera. Adres serwera FTP znajduje się w panelu klienta, na zakładce „Pulpit” w sekcji z informacjami o serwerze, np. twój_login.atthost24.pl.
  • Username – nazwa użytkownika. Nazwę użytkownika niezbędną do połączenia można znaleść w panelu klienta w zakładce „Konta FTP”, np. twój_login.
  • Password – hasło. Każde konto FTP posiada przypisane mu hasło – hasło do wybranego konta można zmienić w zakładce „Konta FTP” w panelu klienta.
  • Port – pole to pozostawiamy puste.

Następnie klikamy „Quickconnect”.

Po nawiązaniu połączenia uzyskujemy dostęp do danych znajdujących się na serwerze.

filezilla-kopiowanie-plików

Zgodnie z powyższym zrzutem ekranu – w lewym oknie znajduje się zawartość dysku naszego komputera, natomiast w prawym oknie – zawartość konta FTP na serwerze. Pliki można kopiować poprzez przeciąganie myszką danych z jednego okna do drugiego.

Ktoś właśnie zamówił na naszej stronie hosting
ZAMKNIJ