Wdrożenie klienta WebSSH

Wdrożenie klienta WebSSH

Zakończone zostały prace nad wdrożeniem klienta SSH dostępnego z okna przeglądarki internetowej.

Aby zalogować się do SSH nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze- dostęp do klienta SSH obecnie możliwy jest z poziomu panelu klienta, w zakładce SSH -> „WebSSH”.