Jak uruchomić aplikację w Ruby on Rails?

W artykule tym poruszymy temat uruchamiania przykładowej aplikacji napisanej w Ruby on Rails. Opiszemy procedurę instalacji niezbędnych bibliotek na serwerze, utworzenie pustego projektu oraz uruchomienie i podpięcie go do strony internetowej w panelu klienta. Nasze serwery posiadają preinstalowane różne wersje Ruby, które można wykorzystać do uruchamiania swoich aplikacji, zapoznaj się z pełną listą wersji Ruby. W tym przykładzie skorzystamy z Ruby w wersji 2.4.

W pierwszej kolejności należy zainstalować Rails, korzystając z wybranej wersji Ruby:
cd ~/
gem24 install rails --user-install

W kolejnym kroku należy zmodyfikować ścieżkę wyszukiwania poleceń o lokalny katalog gemów Ruby, w tym celu edytujemy plik ~/.bashrc i na jego końcu dopisujemy:
export "PATH=$PATH:$HOME/.gem/ruby/2.4.0/bin"

Ścieżkę do katalogu gemów możemy pobrać z wyników polecenia:
gem24 env

Wczytujemy zawartość pliku .bashrc:
source ~/.bashrc

Tworzymy nową aplikację Ruby on Rails
cd ~/websites/
rails new RailsApp --skip-bundle --database=mysql

Edytujemy plik ~/websites/RailsApp/Gemfile i dodajemy:
gem 'bigdecimal'

Następnie instalujemy dodatkowe gemy potrzebne do uruchomienia aplikacji:
cd ~/websites/RailsApp/
bundle install --path ~/.gem

Generujemy klucz aplikacji:
rails secrets:setup

Klucz ten należy umieścić w sekcji „production” pliku ~/websites/RailsApp/config/secrets.yml.

Kolejnym krokiem jest dodanie aplikacji w panelu klienta, przechodzimy do zakładki Aplikacje, klikamy „Dodaj aplikację”, a następnie przechodzimy do zakładki „Ruby on Rails” i uzupełniamy formularz:

Pola do uzupełnienia:

  • Nazwa aplikacji – dowolna nazwa aplikacji, która będzie identyfikowała aplikację w systemie.
  • Ścieżka do aplikacji – miejsce, w którym znajdują się pliki aplikacji.
  • Ścieżka do Ruby – ścieżka do Ruby, która ma zostać użyta do obsługi aplikacji.
  • Ścieżka do katalogu gemów – ścieżka do katalogu, w którym znajdują się gemy używane przez aplikację.

W naszym przypadku formularz uzupełniamy danymi:

  • Nazwa aplikacji – RailsApp
  • Ścieżka do aplikacji – RailsApp
  • Ścieżka do Ruby – /opt/alt/ruby24/bin/ruby
  • Ścieżka do katalogu gemów – .gem/ruby/2.4.0

Ostatnim krokiem, który pozostał do wykonania, jest podpięcie dodanej aplikacji do strony WWW, w tym celu przechodzimy do zakładki „Strony WWW” w panelu klienta, następnie klikamy „Dodaj stronę WWW” i przechodzimy do zakładki „Aplikacja”.