Ścieżki do wersji Ruby na serwerze

Ruby zainstalowane na serwerze, dostępne jest w poniższych lokalizacjach:

 • /usr/local/bin/ruby18 (/usr/local/bin/gem18)
 • /usr/local/bin/ruby19 (/usr/local/bin/gem19)
 • /usr/local/bin/ruby20 (/usr/local/bin/gem20)
 • /usr/local/bin/ruby21 (/usr/local/bin/gem21)
 • /usr/local/bin/ruby22 (/usr/local/bin/gem22)
 • /usr/local/bin/ruby23 (/usr/local/bin/gem23)
 • /usr/local/bin/ruby24 (/usr/local/bin/gem24)
 • /usr/local/bin/ruby25 (/usr/local/bin/gem25)
 • /usr/local/bin/ruby26 (/usr/local/bin/gem26)
 • /usr/local/bin/ruby27 (/usr/local/bin/gem27)
 • /usr/local/bin/ruby30 (/usr/local/bin/gem30)
 • /usr/local/bin/ruby31 (/usr/local/bin/gem31)

Katalog /usr/local/bin/ dodany jest do ścieżki przeszukiwania poleceń, w związku z tym, uruchamiając skrypty z konsoli, można używać poleceń rubyX (w miejsce X należy podać odpowiednią wersję), bez określania pełnej ścieżki.