Ścieżki do wersji Ruby na serwerze

Ruby zainstalowane na serwerze, dostępne jest w poniższych lokalizacjach:

  • /usr/local/bin/ruby18 (/usr/local/bin/gem18)
  • /usr/local/bin/ruby19 (/usr/local/bin/gem19)
  • /usr/local/bin/ruby20 (/usr/local/bin/gem20)
  • /usr/local/bin/ruby21 (/usr/local/bin/gem21)
  • /usr/local/bin/ruby22 (/usr/local/bin/gem22)
  • /usr/local/bin/ruby23 (/usr/local/bin/gem23)
  • /usr/local/bin/ruby24 (/usr/local/bin/gem24)
  • /usr/local/bin/ruby25 (/usr/local/bin/gem25)
  • /usr/local/bin/ruby26 (/usr/local/bin/gem26)

Katalog /usr/local/bin/ dodany jest do ścieżki przeszukiwania poleceń, w związku z tym, uruchamiając skrypty z konsoli, można używać poleceń rubyX (w miejsce X należy podać odpowiednią wersję), bez określania pełnej ścieżki.