W jaki sposób odbywa się cesja domeny?

Cesja domeny to przekazanie praw i obowiązków z umowy domeny należącej do abonenta na drugiego abonenta. Odbywa się pomiędzy kontami użytkowników w ramach jednego operatora. W trakcie cesji następuje aktualizacja danych właściciela domeny.

Procedura cesji domeny w AttHost odbywa się poprzez kontakt z biurem obsługi klienta (biuro@atthost.pl). Cesję inicjuje abonent posiadający prawa do domeny. Po wskazaniu docelowego konta na które ma zostać przeniesiona domena – inicjujemy procedurę cesji. Na adres dotychczasowego oraz nowego właściciela domeny zostanie wysłana wiadomość email z linkiem który należy kliknąć aby potwierdzić zmianę właściciela.