W jaki sposób odbywa się cesja domeny?

Cesja domeny to przekazanie praw i obowiązków z umowy domeny należącej do abonenta na drugiego abonenta. Odbywa się pomiędzy kontami użytkowników w ramach jednego operatora. W trakcie cesji następuje aktualizacja danych właściciela domeny.

Procedura cesji domeny w AttHost odbywa się poprzez kontakt z biurem obsługi klienta (biuro@atthost.pl). Cesję inicjuje abonent posiadający prawa do domeny. Po wskazaniu docelowego konta, na które ma zostać przeniesiona domena, inicjujemy procedurę cesji. Na adres dotychczasowego oraz nowego właściciela domeny zostanie wysłana wiadomość email z linkiem, który należy kliknąć, aby potwierdzić zmianę właściciela.