Odstąpienie od umowy po opłaceniu usługi Certyfikaty SSL

Abonent będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w rejestracji lub odnowieniu certyfikatu SSL jest umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa rejestracji lub odnowienia certyfikatów SSL jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne”, z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.