Jak zmienić powierzchnię konta pocztowego?

W przypadku gdy konto pocztowe osiągnie ustalony w trakcie jego tworzenia limit powierzchni, a na usłudze hostingu dostępne jest jeszcze miejsce, to bez przeszkód możesz zwiększyć przypisany maksymalny rozmiar skrzynki email.

 

Krok 1

Zaloguj się do Panelu Klienta.

Krok 2

Z bocznego paska nawigacji wybierz zakładkę Konta email:

Krok 3

Z posiadanych kont pocztowych wybierz tę, dla którego chcesz dokonać zmiany powierzchni.

Krok 4

Zmień wartość powierzchni, a następnie zapisz zmiany.