Jak utworzyć stronę WWW?

Nowe konto nie ma dodanej żadnej strony WWW. Aby ją utworzyć – czyli powiązać adres strony internetowej z katalogiem na koncie, należy wejść w zakładkę „Strony WWW”, a następnie kliknąć „Dodaj stronę WWW”.

W kolejnym kroku należy wypełnić poniższy formularz:

jak-dodac-strone-www

Obowiązkowe pola formularza:

 • Adres www – określamy pełen adres nowej strony internetowej.
 • Katalog – miejsce na koncie w którym zostaną umieszczone pliki strony internetowej. Jeśli katalog nie istnieje – zostanie automatycznie utworzony.

Pozostałą część formularza można zostawić z ustawieniami domyślnymi.

Dodatkowe, opcjonalne pola formularza:

 • Wersja PHP – pozwala na określenie wersji PHP na której będzie pracować strona internetowa.
 • Wyświetlaj błędy PHP – domyślnie, błędy PHP nie są wyświetlane w przeglądarce internetowej. Zaznaczenie tej opcji pozwoli na ich wyświetlenie.
 • Włącz funkcję mail() w PHP – domyślnie, aby wysyłać wiadomości email z poziomu PHP należy skorzystać z istniejącego konta email i wysyłania wiadomości poprzez SMTP (jest to zalecane rozwiązanie), jednak zaznaczenie tej opcji pozwoli na skorzystanie z funkcji mail() w PHP.
 • Wildcard – pozwala na obsługę wszystkich subdomen w ramach wybranej domeny przez tą stronę internetową. Czyli strona będzie obsługiwała automatycznie domenę główną np. twojastrona.pl oraz wszystkie jej subdomeny pliki.twojastrona.pl, strona.twojastrona.pl, skrypty.twojastrona.pl itd, bez dodatkowej konfiguracji po stronie serwera.
 • Nginx dla plików statycznych – włączenie nginx pozwoli na skrócenie ładowania się plików statycznych strony internetowej.
 • Cache w przeglądarce – w przypadku kiedy opcja „Nginx dla plików statycznych” jest włączona – istnieje możliwość określenia czasu przechowywania plików statycznych strony w przeglądarkach użytkowników odwiedzających stronę internetową.
 • Zabezpieczenia wordpress – szczególnie polecana opcja w przypadku kiedy stronę internetową obsługuje platforma WordPress. Włączenie tej opcji pozwala na zabezpieczenie instalacji wordpressa przez dużą liczbą ataków na stronę internetową.
 • Zabezpieczenia magento – obowiązkowa opcja w przypadku kiedy stronę obsługuje platforma Magento. Zabezpiecza przed dostępem do plików konfiguracyjnych Magento z internetu.
 • Ustaw nagłówek CORS na * – pozwala na dostęp do plików ze skryptów JavaScript z innych domen, niż ta na której znajduje się skrypt inicjujący komunikację.