Jak utworzyć konto pocztowe (konto email)?

Aby utworzyć konto pocztowe, należy po zalogowaniu się do Panelu Klienta przejść do zakładki „Konta e-mail”, gdzie ukaże nam się lista istniejących już skrzynek. Wybieramy przycisk „Dodaj konto e-mail” i wypełniamy formularz.

Pole Login określa pełen adres e-mail nowego konta. Uzupełniamy powierzchnię skrzynki (maksymalną, którą skrzynka może zająć na usłudze hostingu) oraz hasło. Formularz zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Do nowego konta pocztowego możemy zalogować się, korzystając z webmaila bądź też konfigurując odpowiednie oprogramowanie pocztowe – instrukcje konfiguracji programów pocztowych.

Logowanie do konta pocztowego możliwe jest po upływie 5 minut od utworzenia skrzynki pocztowej.