Jak utworzyć konto pocztowe (konto email)?

Aby utworzyć konto pocztowe, należy po zalogowaniu się do Panelu Klienta przejść do zakładki „Konta email” gdzie ukaże nam się lista istniejących już skrzynek. Wybieramy przycisk „Dodaj konto email” i wypełniamy formularz.

Pole Login określa pełen adres email nowego konta. Uzupełniamy powierzchnię skrzynki (maksymalną, którą skrzynka może zająć na usłudze hostingu) oraz hasło. Formularz zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Do nowego konta pocztowego możemy zalogować się korzystając z webmaila bądź też konfigurując odpowiednie oprogramowanie pocztowe – instrukcje konfiguracji programów pocztowych.

Logowanie do konta pocztowego możliwe jest po upływie 5 minut od utworzenia skrzynki pocztowej.