Jak uruchomić Memcached dla WordPress?

Memcached jest to rozproszony system pamięci podręcznej, który przechowuje dane aplikacji w pamięci RAM i pozwala przyśpieszyć działanie strony internetowej poprzez zmniejszenie ilości zapytań do bazy danych. W tym artykule wyjaśnimy w jaki sposób uruchomić Memcached dla WordPress przy wykorzystaniu wtyczki W3 Total Cache.

Krok 1:

Zaloguj się do swojego Panelu Klienta.

Krok 2:

Przejdź do zakładki Strony WWW, a następnie sprawdź nazwę katalogu strony, dla której ma zostać uruchomiony Memcached. W naszym przypadku aplikację uruchomimy dla folderu o nazwie wp_2.

Krok 3:

Otwórz zakładkę Aplikacje i kliknij na przycisk Dodaj aplikację.

Krok 4:

Z dostępnych zakładek wybierz Własna, a następnie uzupełnij formularz poniższymi danymi:

Nazwa aplikacji: Memcached
Ścieżka aplikacji: podaj nazwę katalogu swojej strony (jeśli nie pamiętasz to cofnij się do kroku 2).
Nazwa unix socket: memcached
Polecenie startowe: memcached -l 127.0.0.1 -p 11211 -m 256

Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać aplikację.

Jeśli wyświetli się błąd podczas uruchomienia aplikacji to najprawdopodobniej port został zajęty przez innego użytkownika. W takiej sytuacji możesz podać jakiś inny port zmieniając trzy ostatnie liczby, np: 11432. 

Krok 5:

Po dodaniu aplikacji uruchom Memcached.

Krok 6:

Zaloguj się do kokpitu WordPress, przejdź do wtyczek i zainstaluj plugin o nazwie W3 Total Cache.

Krok 7:

Po zainstalowaniu wtyczki kliknij na przycisk Settings.

Krok 8:

Jeśli wyświetli się przewodnik wtyczki to kliknij na przycisk Skip.

Krok 9:

Z nawigacji po lewej wybierz General settings.

Krok 10:

Dla poszczególnych zakładek uruchom pamięć podręczną oraz zaznacz:
Page Cache: Enable
Page Cache Method: Memcached

Minify: Enable
Minify Cache Method: Memcached

Database Cache: Enable
Database Cache Method: Memcached

 

Po zaznaczeniu wszystkich opcji, które zostały powyżej wymienione kliknij w dowolny przycisk Save all settings. Po zbudowaniu się pamięci podręcznej strona internetowa powinna przyśpieszyć, ponieważ zostaną ograniczone zapytania. Jeśli pojawił się jakiś problem z konfiguracją Memcacheda to skontaktuj się z nami z zakładki Kontakt z BOK z Panelu Klienta.