Instalacja klienta poczty RoundCube

RoundCube jest przeglądarkowym klientem poczty, czyli tak zwanym WebMailem. Umożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości email z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania pocztowego na naszym komputerze czy smartfonie. Oficjalny WebMail AttHost znajduje się pod adresem https://webmail.atthost.pl i również korzysta z oprogramowania RoundCube. Niemniej czasami chcemy uzyskać dostęp do poczty pod własną domeną np. poczta.domena.pl bez używania np. przekierowań. W takiej sytuacji możemy zainstalować pod tym adresem własnego RoundCube.

Bardziej szczegółowy opis tego programu znajdziecie na naszym blogu, natomiast w tym artykule pomocy pokażemy jak zainstalować RoundCube na swoim hostingu.

Pobranie paczki z plikami

Najnowszą wersję RoundCube można zawsze znaleźć pod tym adresem: https://roundcube.net/download/. Pliki pobieramy na swój komputer klikając przycisk Download przy wersji opisanej jako Complete aby później wgrać je na hosting. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą pobrać paczkę z plikami bezpośrednio na hosting poprzez SSH używając komendy wget czy curl kopiując link spod przycisku Download.

Pobieranie RoundCube

Przesyłanie plików na serwer

Aby przesłać plik na serwer możemy użyć dowolnego klienta FTP bądź po prostu skorzystać z dostępnego w panelu klienta File Managera. Plik prześlijmy do katalogu websites.

Rozpakowanie paczki z plikami

Przesłane archiwum należy teraz rozpakować, do tego celu najlepiej wykorzystać dostęp do serwera poprzez SSH. Po zalogowaniu się do SSH przechodzimy do katalogu websites:

cd ~/websites

A następnie wykonujemy polecenie rozpakowania archiwum przy pomocy programu tar:

tar -zxvf roundcubemail-1.5.2-complete.tar.gz

Należy zwrócić uwagę na poprawną nazwę pliku w poleceniu gdyż może się ona różnić w zależności od wersji jaką pobierzemy.

Rozpakowywanie RoundCube

Pliki zostały wypakowane do katalogu roundcubemail-1.5.2, zmieńmy tą nazwę na bardziej przystępną np. webmail przy pomocy polecenia mv:

mv roundcubemail-1.5.2 webmail

Utworzenie strony www

Teraz możemy utworzyć stronę www, pod którą nasz RoundCube będzie dostępny. Zrobimy to w zakładce Strony www klikając przycisk Dodaj stronę www. W naszym przykładzie zaznaczamy pole Subdomena aby stworzyć adres poczta.atthelp.pl. W polu Miejsce docelowe podajemy nazwę katalogu, w którym znajdują się pliki RoundCube, w naszym przypadku katalog nazwaliśmy webmail. Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian i klikamy przycisk Dodaj na samym dole strony.

Utworzenie bazy danych

Aplikacja RoundCube do prawidłowego działanie potrzebuje bazy danych, utworzymy zatem dla niej nową bazę w panelu klienta. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Bazy danych i kliknąć przycisk Dodaj bazę MySQL. Uzupełniamy pole Nazwa oraz tworzymy hasło do bazy podając je dwukrotnie w formularzu. Możemy wykorzystać pole Opis by wskazać do czego baza danych będzie służyć. Gdy wszystko jets uzupełnione klikamy przycisk Dodaj.

Tworzenie bazy danych

Warto zauważyć, że po dodaniu bazy w swojej nazwie oprócz frazy, którą wpisaliśmy, zawiera ona również ciąg cyfr identyfikujących nasze konto klienta i razem stanowi to całość. Tak więc nazwa naszej przykładowej bazy to 22121_webmail, tak samo brzmi również nazwa użytkownika tej bazy danych.

Instalacja RoundCube

Nadszedł czas na właściwą instalację – przechodzimy w przeglądarce internetowej pod adres naszego WebMaila i po sleszu dopisujemy do niego słowo installer czyli dla naszego przykładu adres ten wygląda tak: http://poczta.atthelp.pl/installer/. Powinien wyświetlić się nam kreator instalacji RoundCube jak na poniższym obrazku. W pierwszym etapie instalacji widzimy jedynie podsumowanie wymagań oprogramowania więc od razu przewijamy na dół strony i klikamy NEXT.

 

W następnym kroku tworzymy konfigurację. To co najbardziej nas interesuje to sekcja Database setup. Podajemy tam dane dostępowe do naszej bazy danych, którą wcześniej utworzyliśmy. Wybieramy:

  • Database type – MySQL
  • Database server – localhost
  • Database name – nazwę utworzonej przez naz bazy danych, w tym przykładzie 22121_webmail
  • Database user name – poownie wklejamy to co powyżej
  • Database password – hasło jakie utworzyliśmy podczas tworzenia bazy
  • db_prefix – możemy pozostawić puste

Następnie zjeżdżamy na sam dół strony i klikamy przycisk CREATE CONFIG.

Na następnej stronie otrzymamy informację, że plik konfiguracyjny został prawidłowo stworzony. Możemy więc kliknąć przycisk CONTINUE by kontynuować instalację.


W kolejnym kroku instalator musi stworzyć strukturę tabel w bazie danych, możemy to zrobić klikając przycisk Initialize database.

Po tej czynności WebMail jest gotowy do użytku. Niemniej zgodnie z komunikatem RoundCube ze względów bezpieczeństwa należy jeszcze usunąć z folder o nazwie installer z katalogu RoundCube, możemy to zrobić File Managerem. Teraz wystarczy odwiedzić adres naszego RoundCube by móc użyć go po raz pierwszy.