Instalacja klienta poczty RoundCube

RoundCube jest przeglądarkowym klientem poczty, czyli tak zwanym WebMailem. Umożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości email z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania pocztowego na naszym komputerze czy smartfonie. Oficjalny WebMail AttHost znajduje się pod adresem https://webmail.atthost.pl i również korzysta z oprogramowania RoundCube. Niemniej czasami chcemy uzyskać dostęp do poczty pod własną domeną np. poczta.domena.pl bez używania np. przekierowań. W takiej sytuacji możemy zainstalować pod tym adresem własnego RoundCube.

Bardziej szczegółowy opis tego programu znajdziecie na naszym blogu, natomiast w tym artykule pomocy pokażemy, jak zainstalować RoundCube na swoim hostingu.

Pobranie paczki z plikami

Najnowszą wersję RoundCube można zawsze znaleźć pod tym adresem: https://roundcube.net/download/. Pliki pobieramy na swój komputer, klikając przycisk Download przy wersji opisanej jako Complete, aby później wgrać je na hosting. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą pobrać paczkę z plikami bezpośrednio na hosting poprzez SSH, używając komendy wget czy curl i kopiując link spod przycisku Download.

Pobieranie RoundCube

Przesyłanie plików na serwer

Aby przesłać plik na serwer, możemy użyć dowolnego klienta FTP bądź po prostu skorzystać z dostępnego w panelu klienta File Managera. Plik prześlijmy do katalogu websites.

Rozpakowanie paczki z plikami

Przesłane archiwum należy teraz rozpakować, do tego celu najlepiej wykorzystać dostęp do serwera poprzez SSH. Po zalogowaniu się do SSH przechodzimy do katalogu websites:

cd ~/websites

A następnie wykonujemy polecenie rozpakowania archiwum przy pomocy programu tar:

tar -zxvf roundcubemail-1.5.2-complete.tar.gz

Należy zwrócić uwagę na poprawną nazwę pliku w poleceniu, gdyż może się ona różnić w zależności od wersji, jaką pobierzemy.

Rozpakowywanie RoundCube

Pliki zostały wypakowane do katalogu roundcubemail-1.5.2, zmieńmy tę nazwę na bardziej przystępną np. webmail przy pomocy polecenia mv:

mv roundcubemail-1.5.2 webmail

Utworzenie strony www

Teraz możemy utworzyć stronę www, pod którą nasz RoundCube będzie dostępny. Zrobimy to w zakładce Strony WWW, klikając przycisk Dodaj stronę www. W naszym przykładzie zaznaczamy pole Subdomena, aby stworzyć adres poczta.atthelp.pl. W polu Miejsce docelowe podajemy nazwę katalogu, w którym znajdują się pliki RoundCube, w naszym przypadku katalog nazwaliśmy webmail. Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian i klikamy przycisk Dodaj na samym dole strony.

Utworzenie bazy danych

Aplikacja RoundCube do prawidłowego działanie potrzebuje bazy danych, utworzymy zatem dla niej nową bazę w panelu klienta. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Bazy danych i kliknąć przycisk Dodaj bazę MySQL. Uzupełniamy pole Nazwa oraz tworzymy hasło do bazy, podając je dwukrotnie w formularzu. Możemy wykorzystać pole Opis, by wskazać do czego baza danych będzie służyć. Gdy wszystko jest uzupełnione, klikamy przycisk Dodaj.

Tworzenie bazy danych

Warto zauważyć, że po dodaniu bazy w swojej nazwie oprócz frazy, którą wpisaliśmy, zawiera ona również ciąg cyfr identyfikujących nasze konto klienta i razem stanowi to całość. Tak więc nazwa naszej przykładowej bazy to 22121_webmail, tak samo brzmi również nazwa użytkownika tej bazy danych.

Instalacja RoundCube

Nadszedł czas na właściwą instalację – przechodzimy w przeglądarce internetowej pod adres naszego WebMaila i po sleszu dopisujemy do niego słowo installer, czyli dla naszego przykładu adres ten wygląda tak: http://poczta.atthelp.pl/installer/. Powinien wyświetlić się nam kreator instalacji RoundCube jak na poniższym obrazku. W pierwszym etapie instalacji widzimy jedynie podsumowanie wymagań oprogramowania więc od razu przewijamy na dół strony i klikamy NEXT.

 

W następnym kroku tworzymy konfigurację. To, co najbardziej nas interesuje, to sekcja Database setup. Podajemy tam dane dostępowe do naszej bazy danych, którą wcześniej utworzyliśmy. Wybieramy:

  • Database type – MySQL
  • Database server – localhost
  • Database name – nazwę utworzonej przez nas bazy danych, w tym przykładzie 22121_webmail
  • Database user name – ponownie wklejamy to, co powyżej
  • Database password – hasło, jakie utworzyliśmy podczas tworzenia bazy
  • db_prefix – możemy pozostawić puste

Następnie zjeżdżamy na sam dół strony i klikamy przycisk CREATE CONFIG.

Na następnej stronie otrzymamy informację, że plik konfiguracyjny został prawidłowo stworzony. Możemy więc kliknąć przycisk CONTINUE, by kontynuować instalację.


W kolejnym kroku instalator musi stworzyć strukturę tabel w bazie danych, możemy to zrobić, klikając przycisk Initialize database.

Po tej czynności WebMail jest gotowy do użytku. Niemniej zgodnie z komunikatem RoundCube ze względów bezpieczeństwa należy jeszcze usunąć z folder o nazwie installer z katalogu RoundCube, możemy to zrobić File Managerem. Teraz wystarczy odwiedzić adres naszego RoundCube, by móc użyć go po raz pierwszy.