Co to jest alias pocztowy?

Alias pocztowy – dodatkowy adres w obrębie tego samego konta pocztowego, wskazujący na konkretne konto e-mail.

Przykładowo, posiadając konto e-mail biuro@firma.pl, można do niego przypisać aliasy, np. info@firma.pl czy kontakt@firma.pl, wówczas wiadomości e-mail przesyłane na dowolny z tych trzech adresów będą trafiać na konto biuro@firma.pl.