Certyfikat SSL Let’s Enrypt na przekierowaniu

Przekierowanie na inny adres dodane w panelu klienta (opcja Dodaj stronę WWW -> Przekierowanie) nie umożliwia dodania do niego bezpłatnego certyfikatu SSL. Jest to spowodowane faktem, iż jako przekierowanie, nie posiada ono swojego katalogu z plikami, przy pomocy którego wystawca Let’s Encrypt mógłby zweryfikować domenę. Niemniej, istnieje alternatywne rozwiązanie, przy pomocy którego możemy wykonać przekierowanie zaopatrzone w bezpłatny certyfikat SSL – przekierowanie przy pomocy pliku .htaccess.

Dodajemy stronę WWW

W tym alternatywnym rozwiązaniu, podczas dodawania go do panelu klienta, w zakładce Strony WWW nie wybieramy opcji Przekierowanie, lecz tworzymy zwykłą stronę www. W naszym przykładzie będzie to strona dla adresu atthelp.pl, który chcemy, aby przekierowywał na atthost.pl. Uzupełniamy pole Miejsce docelowe podając w nim np. przekierowanie, natomiast pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian. Zatwierdzamy dodanie strony przyciskiem Dodaj.

Tworzymy przekierowanie w .htaccess

Teraz czas na samo przekierowanie – poprzez FileManager dostępny w panelu klienta przechodzimy do katalogu właśnie utworzonej strony WWW, a następnie tworzymy w nim nowy plik o nazwie .htaccess. Aby to zrobić, klikamy ikonę plusa na dolnym pasku, następnie wybieramy New file, po czym wprowadzamy nazwę pliku.

 

Klikamy przycisk + w dolnym pasku FileManagera

Następnie wybieramy opcję New File…

Wpisujemy nazwę nowego pliku (.htaccess)

Gdy otworzy się nam okno edycji pliku, wklejamy kod właściwego przekierowania:

RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?domena-źródło.pl [NC] 
RewriteRule (.*) https://domena-cel.pl/$1 [R=301,L]

W powyższym przykładzie musimy oczywiście zastąpić nazwy domena-źródło.pl i domena-cel.pl nazwami adekwatnymi dla Twojego przypadku. Teraz wystarczy zapisać zawartość pliku przyciskiem Save.

Włączamy certyfikat SSL

W ostatnim kroku dodajemy w panelu klienta certyfikat SSL Let’s Encrypt dla naszej strony, która od teraz jest przekierowaniem. Wykonujemy to w zakładce Strony WWW, klikając przycisk SSL (szczegłółowo opisaliśmy to w tym artykule).