Zmiany w zarządzaniu Cache Control

Zmiany w zarządzaniu Cache Control

W dniu dzisiejszym dodana została opcja wymuszenia aktualizacji określonych typów plików w lokalnym cache przeglądarek internetowych oraz możliwość ustawienia domyślnego cache dla wszystkich typów plików. Wymienione opcje dostępne są przy tworzeniu, bądź edycji strony www w Panelu klienta AttHost.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pomocy opisującym jak wymusić aktualizację cache plików w przeglądarkach użytkowników?