Informacje prawne

Klauzula informacyjna – kod rabatowy

  1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przesłania kodu rabatowego.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przesłania kodu rabatowego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesłanie kodu rabatowego.
  5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania rabatu wynikającego z przesłanego kodu rabatowego.