Informacje prawne

Informacja o środkach ochrony danych w ramach usług hostingu

Poniżej prezentujemy publicznie dostępną listę środków ochrony danych które stosujemy do ochrony danych w ramach usługi hostingu. Część zabezpieczeń nie została tu wymieniona z uwagi na stosowanie autorskich metod ochrony stanowiących tajemnicę firmy.

Pomieszczenie Data Center

 • pomieszczenie zabezpieczone jest drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.,
 • pomieszczenie nie posiada okien,
 • pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy,
 • dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu,
 • dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych,
 • dostęp do pomieszczeń jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą systemu CCTV,
 • dostęp do pomieszczeń przez cała dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą CCTV,
 • pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.

Bezpieczeństwo fizyczne danych

 • markowe urządzenia serwerowe, wyposażone w redundantne systemu zasilaczy, wentylatorów i dysków,
 • stosowanie macierzy RAID10 / RAID1 oparte o dyski o podwyższonej niezawodności,
 • dane w macierzach zapisywane równolegle na 2 dyski twarde, w razie awarii jednego z dysków – dane znajdują się na drugim dysku,
 • backup wszystkich danych na dedykowane serwery kopii zapasowej znajdujące się w wydzielonej strefie.

Bezpieczeństwo logiczne danych

 • system firewall (zapora sieciowa),
 • system IDS (system wykrywania i blokowania podejrzanych zachowań w sieci),
 • system WAF (Web Application Firewall),
 • oprogramowanie antywirusowe dla serwerów poczty,
 • oprogramowanie antymalware regularnie skanujące dane użytkowników w celu wykrycia szkodliwych treści na stronach internetowych,
 • logowanie połączeń do serwerów,
 • stosowanie uznanych za bardzo bezpieczne systemów operacyjnych (CloudLinux),
 • regularne aktualizacje wszystkich komponentów systemów operacyjnych.