Informacje prawne

Dostępność serwerów (SLA)

AttHost zapewnia dostępność Usługi hostingu na poziomie 99% w skali miesiąca. W przypadku niedostępności Usługi hostingu z winy leżącej po stronie AttHost.pl, obniżającej dostępność usługi poniżej 99% w miesiącu, za każde rozpoczęte 4 godziny braku dostępności Usługi hostingu, przysługuje bezpłatne przedłużenie ważności konta Klienta o okres 3 dni kalendarzowych.