Informacje prawne

Dostępność serwerów (SLA)

AttHost zapewnia dostępność Usługi hostingu na poziomie 99% w skali miesiąca. W przypadku niedostępności (obniżającej dostępność usługi poniżej 99%) Usługi hostingu z winy leżącej po stronie AttHost.pl w miesiącu, za każde rozpoczęte 4 godziny braku dostępności Usługi hostingu przysługuje bezpłatne przedłużenie ważności konta Klienta o okres 3 dni kalendarzowych.