Domeny. Polityka cenowa.

  1. Cena podana w ofercie jest ceną faktyczną. Także jeśli widzisz w ofercie „200 zł” to chodzi o kwotę, której ekwiwalentem jest banknot z wizerunkiem Zygmunta I Starego.
  2. Nie ukrywamy cen. Wszystko jest zaprezentowane już na samym początku. Czarno na białym.
  3. Nie stosujemy rozdawnictwa Twoim kosztem. W niektórych miejscach wygląda to tak: jedna osoba dostaje domenę za darmo, gdy tymczasem dziesięć do niej dopłaca. Nie u nas.
  4. Ceny domen ustalane są zależnie od kursu walut.
  5. W trakcie użytkowania nie możesz zrezygnować z usługi domeny, ale za to możesz ją administrować/transferować jak Ci się podoba.
  6. W przypadku domen ceny podane są w kwotach netto i brutto.