Modyfikacja w zakresie logowania do baz danych

Modyfikacja w zakresie logowania do baz danych

Uprzejmie informujemy o wprowadzonej modyfikacji w zakresie logowania do baz danych.

Oprócz dotychczasowej możliwości tworzenia baz danych i logowania się poprzez użytkowników oddzielonych istnieje alternatywa zalogowania się poprzez użytkownika głównego, z opcją zarządzania wszystkimi bazami (bez konieczności przelogowania).

Aby utworzyć użytkownika głównego należy zalogować się do Panelu klienta AttHost, a następnie przejść do zakładki „Bazy danych”.