[{"name":"Wdro\u017cenie Pythona 3.8","content":"Uprzejmie informujemy, \u017ce w ramach us\u0142ug hostingowych zosta\u0142a udost\u0119pniona najnowsza wersja j\u0119zyka Python 3.8.","date":"9 czerwca 2021","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-pythona-3-8\/"},{"name":"Wdro\u017cenie wersji PHP 8.0","content":"Uprzejmie informujemy, \u017ce w ramach us\u0142ug hostingowych zosta\u0142a udost\u0119pniona najnowsza wersja j\u0119zyka PHP 8.0. ","date":"2 lutego 2021","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-wersji-php-8-0\/"},{"name":"Przerwa w dost\u0119pie do systemu NASK w dniu 13 wrze\u015bnia 2020 r.","content":"Informujemy, i\u017c najbli\u017csz\u0105\u00a0niedziel\u0119 tj. 13\u00a0wrze\u015bnia 2020 roku, od godziny 7:00 do 20:00 b\u0119d\u0105 przeprowadzane prace zwi\u0105zane z utrzymaniem systemu naszego Partnera - NASK. W zwi\u0105zku z tym nie b\u0119d\u0105 mo\u017cliwe \u017cadne operacje dla rozszerze\u0144 .pl (w tym rejestracja, odnowienie, transfer, zmiana danych).\r\nWszystkie operacje dotycz\u0105ce domen .pl rekomendujemy przeprowadza\u0107 przed lub po zako\u0144czeniu prac serwisowych.","date":"11 wrze\u015bnia 2020","url":"https:\/\/atthost.pl\/przerwa-w-dostepie-do-systemu-nask-w-dniu-13-wrzesnia-2020-r\/"},{"name":"Przerwa w dost\u0119pie do systemu NASK w dniu 5 sierpnia 2020 r.","content":"Informujemy, i\u017c najbli\u017csz\u0105 \u015brod\u0119 tj. 5 sierpnia 2020 roku, od godziny 4:00 do 8:00 b\u0119d\u0105 przeprowadzane prace zwi\u0105zane z utrzymaniem systemu naszego Partnera - NASK. W zwi\u0105zku z tym nie b\u0119d\u0105 mo\u017cliwe \u017cadne operacje dla rozszerze\u0144 .pl (w tym rejestracja, odnowienie, transfer, zmiana danych).\r\nPrace podyktowane s\u0105 konieczno\u015bci\u0105 aktualizacji systemu Registry po stronie NASK. Wszystkie operacje dotycz\u0105ce domen .pl rekomendujemy przeprowadza\u0107 przed lub po zako\u0144czeniu prac serwisowych.","date":"4 sierpnia 2020","url":"https:\/\/atthost.pl\/prace-zwiazane-z-utrzymaniem-systemu-naszego-partnera\/"},{"name":"Aktualizacja Webmaila","content":"Cz\u0119\u015b\u0107 z Was ju\u017c pewnie zauwa\u017cy\u0142a, ale je\u015bli kto\u015b dzi\u015b jeszcze nie logowa\u0142 si\u0119 do naszej poczty, spieszymy poinformowa\u0107 o aktualizacji naszego Webmaila! Wraz z aktualizacj\u0105 - opr\u00f3cz poprawienia wielu b\u0142\u0119d\u00f3w i niedoci\u0105gni\u0119\u0107, wiele nowo\u015bci, mi\u0119dzy innymi:

\r\n- nowe sk\u00f3rki, ka\u017cdy znajdzie co\u015b dla siebie,
\r\n- automatyczne powiadomienia o nowych wiadomo\u015bciach,
\r\n- ostrze\u017cenie o braku za\u0142\u0105cznika we wiadomo\u015bci,
\r\n- mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia wiadomo\u015bci do archiwum, jednym klikni\u0119ciem.

\r\nNie spoczywamy na laurach, mamy jeszcze pare pomys\u0142\u00f3w na to co mo\u017cemy zrobi\u0107 z naszym Webmailem.","date":"22 lipca 2020","url":"https:\/\/atthost.pl\/aktualizacja-webmaila\/"}]