[{"name":"Uwaga! Pozbywamy si\u0119 limit\u00f3w!","content":"

Po kilku tygodniach test\u00f3w i intensywnej pracy, mamy ogromn\u0105 przyjemno\u015b\u0107 og\u0142osi\u0107, \u017ce od dnia dzisiejszego zdejmujemy limit czasu zu\u017cycia procesora (cp). <\/p>\r\n

Zniesienie ograniczenia dotyczy oczywi\u015bcie wszystkich naszych plan\u00f3w hostingowych.<\/p>\r\n\r\n

Niezmiernie cieszy nas fakt, \u017ce uda\u0142o nam si\u0119 nie tylko zwi\u0119kszy\u0107 stabilno\u015b\u0107 i niezawodno\u015b\u0107 naszych us\u0142ug, ale r\u00f3wnie\u017c przyspieszy\u0107 dzia\u0142anie niekt\u00f3rych z Waszych stron www.<\/p>","date":"18 sierpnia 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/uwaga-pozbywamy-sie-limitow\/"},{"name":"Przywracanie kopii zapasowej","content":"

Uprzejmie informujemy o zako\u0144czeniu prac maj\u0105cych na celu mo\u017cliwo\u015b\u0107 samodzielnego przywracania kopii zapasowej.<\/p>\r\n\r\n

Nowa funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest z poziomu panelu klienta AttHost, w sekcji Kopia zapasowa. Szczeg\u00f3\u0142owa instrukcja wraz z filmikiem informacyjnym zosta\u0142a opisana w poni\u017cszym artykule pomocy:<\/p>\r\nhttps:\/\/atthost.pl\/help\/przywracanie-kopii-zapasowej\/<\/a>","date":"16 sierpnia 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/przywracanie-kopii-zapasowej\/"},{"name":"Filtry antyspamowe","content":"

Uprzejmie informujemy o zako\u0144czeniu prac technicznych maj\u0105cy na celu popraw\u0119 funkcjonowania filtr\u00f3w antyspamowych dzia\u0142aj\u0105cych na naszych serwerach. <\/p>\r\n\r\n

Dodatkowo w panelu administracyjnym wdro\u017cone zosta\u0142y opcje pozwalaj\u0105ce na konfiguracj\u0119 dzia\u0142ania filtr\u00f3w, odr\u0119bnie dla ka\u017cdego z kont e-mailowych. Wprowadzone modyfikacje pozwalaj\u0105 na:<\/p>\r\n\r\n\r\n