[{"name":"Informacja o planowanym oknie serwisowym od 29 maja 01:00 do 29 maja 05:00","content":"W zwi\u0105zku z planowanymi pracami serwisowymi w ramach infrastruktury AttHost<\/a>, od 29 maja od godz. 01:00 do 29 maja do godz. 05:00 mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 utrudnienia w dost\u0119pie do wybranych us\u0142ug. W trakcie trwania prac serwisowych mog\u0105 by\u0107 niedost\u0119pne takie us\u0142ugi jak:\n