[{"name":"Ostrze\u017cenie dla u\u017cytkownik\u00f3w domeny .pl","content":"Drodzy Klienci,\r\ninformujemy, \u017ce zesp\u00f3\u0142 CSIRT NASK wykry\u0142 kampani\u0119 phishingow\u0105 wymierzon\u0105 w u\u017cytkownik\u00f3w Rejestru domen .pl (dns.pl). Oszu\u015bci wysy\u0142aj\u0105 e-maile, w kt\u00f3rych prosz\u0105 o weryfikacj\u0119 adresu e-mail skojarzonego z posiadaniem domeny. Link umieszczony w wiadomo\u015bci przekierowuje do fa\u0142szywej strony, na kt\u00f3rej u\u017cytkownik mo\u017ce nie\u015bwiadomie ujawni\u0107 swoje dane logowania.\r\n\r\nOszustwo odbywa si\u0119 za po\u015brednictwem adresu: dns-pl[.]com. <\/a>\r\n\r\n \r\n\r\nBardzo prosimy o dok\u0142adn\u0105 weryfikacj\u0119 adres\u00f3w nadawc\u00f3w i stron internetowych.<\/a>","date":"17 stycznia 2024","url":"https:\/\/atthost.pl\/ostrzezenie-dla-uzytkownikow-domeny-pl\/"},{"name":"\u017byczenia noworoczne","content":"\n

Drodzy Klienci,<\/p>\n\n\n\n

W nadchodz\u0105cym Nowym Roku pragniemy przekaza\u0107 Wam najserdeczniejsze \u017cyczenia \ud83c\udf1f. Niech ten rok przyniesie Wam zdrowie \ud83d\ude0a, szcz\u0119\u015bcie \ud83c\udf40 i pomy\u015blno\u015b\u0107 \ud83d\udcbc w ka\u017cdym aspekcie \u017cycia. \u017byczymy r\u00f3wnie\u017c, aby ka\u017cdy nowy dzie\u0144 by\u0142 pe\u0142en inspiracji \u2728, a realizacja Waszych plan\u00f3w i marze\u0144 przynosi\u0142a wiele satysfakcji \ud83c\udf08.<\/p>\n\n\n\n

Szcz\u0119\u015bliwego nowego roku!
\u017byczy zesp\u00f3\u0142 AttHost \ud83c\udf89<\/p>\n","date":"1 stycznia 2024","url":"https:\/\/atthost.pl\/zyczenia-noworoczne\/"},{"name":"\u015awi\u0105teczny harmonogram dzia\u0142ania BOK","content":"\n

Drodzy Klienci,
informujemy, \u017ce w okresie \u015bwi\u0105tecznym nasze Biuro Handlowe<\/strong> b\u0119dzie nieczynne i powr\u00f3ci 28 grudnia.<\/p>\n\n\n\n

Biuro Obs\u0142ugi Klienta<\/strong> w tym pomoc techniczna b\u0119dzie realizowa\u0107\u00a0wp\u0142ywaj\u0105ce drog\u0105 mailow\u0105 zg\u0142oszenia, jednak czas odpowiedzi mo\u017ce by\u0107\u00a0wyd\u0142u\u017cony.<\/p>\n\n\n\n

Nasi administratorzy nieustannie czuwaj\u0105 nad prawid\u0142owo\u015bci\u0105\u00a0dzia\u0142ania us\u0142ug, dlatego bez obaw mo\u017cecie zasi\u0105\u015b\u0107 do \u015bwi\u0105tecznych sto\u0142\u00f3w. :)<\/p>\n\n\n\n

\u017byczymy spokojnych i radosnych \u015awi\u0105t
Zesp\u00f3\u0142 AttHost<\/p>\n","date":"24 grudnia 2023","url":"https:\/\/atthost.pl\/swiateczny-harmonogram-dzialania-bok\/"},{"name":"Przerwa serwisowa rejestru domeny .pl","content":"\n

Drodzy Klienci,
informujemy, \u017ce 30 wrze\u015bnia 2023 roku rejestr domeny .pl zaplanowa\u0142 prace serwisowe w godzinach 8-20 (CEST). W tym czasie us\u0142ugi systemu Registry b\u0119d\u0105 ca\u0142kowicie niedost\u0119pne, cho\u0107 nadal b\u0119dziecie mogli korzysta\u0107 z rozwi\u0105zywania nazw w DNS.<\/p>\n\n\n\n

Prosimy o zwr\u00f3cenie uwagi na kilka wa\u017cnych kwestii:<\/p>\n\n\n\n

 1. Wyga\u015bni\u0119cie Nazw Domeny .pl: Je\u015bli termin rozliczenia Waszej nazwy domeny .pl przypada w trakcie okna serwisowego (czyli ko\u0144czy si\u0119 na stanie REGISTERED), zalecamy wcze\u015bniejsze zlecenie odnowienia. Zach\u0119camy do monitorowania termin\u00f3w i zapewnienia, \u017ce Wasze nazwy domen pozostan\u0105 aktywne. Sprawd\u017acie wa\u017cno\u015b\u0107 swoich domen zarejestrowanych w AttHost, korzystaj\u0105c z zak\u0142adki \"Moje us\u0142ugi\" -> \"Domeny\" pod adresem: https:\/\/secure.atthost.pl\/services\/domains\/
  <\/li>
 2. Usuni\u0119cie Nazw Domeny .pl: Je\u015bli termin usuni\u0119cia Waszej nazwy domeny .pl przypada w okresie okna serwisowego (czyli ko\u0144czy si\u0119 na stanie BLOCKED), zalecamy r\u00f3wnie\u017c wcze\u015bniejsze zlecenie odnowienia. Nazwy domen .pl, kt\u00f3re nie zostan\u0105 odnowione przed rozpocz\u0119ciem okna serwisowego, zostan\u0105 usuni\u0119te i nie b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015bci zmiany tej sytuacji po rozpocz\u0119ciu okna.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

  Wi\u0119cej informacji na temat cyklu \u017cycia domen znajdziecie w naszym dziale pomocy pod adresem https:\/\/atthost.pl\/help\/cykl-zycia-domen\/.<\/p>\n","date":"27 wrze\u015bnia 2023","url":"https:\/\/atthost.pl\/przerwa-serwisowa-rejestru-domeny-pl\/"},{"name":"Nowa Oferta","content":"\n

  Drodzy Klienci,<\/p>\n\n\n\n

  na naszej stronie g\u0142\u00f3wnej w\u0142a\u015bnie pojawi\u0142a si\u0119 nowa oferta pakiet\u00f3w hostingowych, obejmuj\u0105ca pakiety Lite, Basic, Standard, Space i nasz ca\u0142kowita nowo\u015b\u0107 - pakiet Optimal z przestrzeni\u0105 a\u017c 100 GB!<\/p>\n\n\n\n

  To nasza odpowied\u017a na Wasze potrzeby i sugestie. Chcemy, aby\u015bcie mieli jeszcze wi\u0119cej opcji do wyboru i \u017ceby nasze us\u0142ugi hostingowe by\u0142y dok\u0142adnie takie, jakie potrzebujecie.<\/p>\n\n\n\n

  Mamy nadziej\u0119, \u017ce ta nowa oferta spe\u0142ni Wasze oczekiwania i pozwoli Wam jeszcze lepiej wykorzysta\u0107 nasz hosting. Je\u015bli macie jakiekolwiek pytania lub potrzebujecie pomocy w wyborze odpowiedniego pakietu, nie wahajcie si\u0119 skontaktowa\u0107 z naszym zespo\u0142em.<\/p>\n\n\n\n

  Dzi\u0119kujemy za Wasze zaufanie i zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony, \u017ceby\u015bcie mogli pozna\u0107 nasz\u0105 now\u0105 ofert\u0119.<\/p>\n\n\n\n

  Pozdrawiamy,
  Zesp\u00f3\u0142 AttHost<\/p>\n\n\n\n

  Pe\u0142na oferta: https:\/\/atthost.pl\/hosting\/<\/p>\n\n\n\n

  Por\u00f3wnanie parametr\u00f3w bezpiecze\u0144stwa: https:\/\/atthost.pl\/parametry-bezpieczenstwa\/<\/p>\n\n\n\n

  Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107\u00a0darmowej zmiany pakietu<\/strong> na pakiet odpowiadaj\u0105cy z nowej oferty czyli np.: Professional Plus -> Lite, Business Plus -> Basic, Enterprise Plus -> Standard, Infinity Plus -> Space. W celu zmiany pakietu b\u0105d\u017a innych starszych ofert prosimy o kontakt przez zak\u0142adk\u0119\u00a0Kontakt z BOK dost\u0119pn\u0105\u00a0w Panelu Klienta. https:\/\/secure.atthost.pl\/contact\/ <\/p>\n","date":"13 wrze\u015bnia 2023","url":"https:\/\/atthost.pl\/nowa-oferta\/"}]