[{"name":"Przerwa serwisowa rejestru domeny .pl","content":"\n

Drodzy Klienci,
informujemy, \u017ce 30 wrze\u015bnia 2023 roku rejestr domeny .pl zaplanowa\u0142 prace serwisowe w godzinach 8-20 (CEST). W tym czasie us\u0142ugi systemu Registry b\u0119d\u0105 ca\u0142kowicie niedost\u0119pne, cho\u0107 nadal b\u0119dziecie mogli korzysta\u0107 z rozwi\u0105zywania nazw w DNS.<\/p>\n\n\n\n

Prosimy o zwr\u00f3cenie uwagi na kilka wa\u017cnych kwestii:<\/p>\n\n\n\n

 1. Wyga\u015bni\u0119cie Nazw Domeny .pl: Je\u015bli termin rozliczenia Waszej nazwy domeny .pl przypada w trakcie okna serwisowego (czyli ko\u0144czy si\u0119 na stanie REGISTERED), zalecamy wcze\u015bniejsze zlecenie odnowienia. Zach\u0119camy do monitorowania termin\u00f3w i zapewnienia, \u017ce Wasze nazwy domen pozostan\u0105 aktywne. Sprawd\u017acie wa\u017cno\u015b\u0107 swoich domen zarejestrowanych w AttHost, korzystaj\u0105c z zak\u0142adki \"Moje us\u0142ugi\" -> \"Domeny\" pod adresem: https:\/\/secure.atthost.pl\/services\/domains\/
  <\/li>
 2. Usuni\u0119cie Nazw Domeny .pl: Je\u015bli termin usuni\u0119cia Waszej nazwy domeny .pl przypada w okresie okna serwisowego (czyli ko\u0144czy si\u0119 na stanie BLOCKED), zalecamy r\u00f3wnie\u017c wcze\u015bniejsze zlecenie odnowienia. Nazwy domen .pl, kt\u00f3re nie zostan\u0105 odnowione przed rozpocz\u0119ciem okna serwisowego, zostan\u0105 usuni\u0119te i nie b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015bci zmiany tej sytuacji po rozpocz\u0119ciu okna.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

  Wi\u0119cej informacji na temat cyklu \u017cycia domen znajdziecie w naszym dziale pomocy pod adresem https:\/\/atthost.pl\/help\/cykl-zycia-domen\/.<\/p>\n","date":"27 wrze\u015bnia 2023","url":"https:\/\/atthost.pl\/przerwa-serwisowa-rejestru-domeny-pl\/"},{"name":"Nowa Oferta","content":"\n

  Drodzy Klienci,<\/p>\n\n\n\n

  na naszej stronie g\u0142\u00f3wnej w\u0142a\u015bnie pojawi\u0142a si\u0119 nowa oferta pakiet\u00f3w hostingowych, obejmuj\u0105ca pakiety Lite, Basic, Standard, Space i nasz ca\u0142kowita nowo\u015b\u0107 - pakiet Optimal z przestrzeni\u0105 a\u017c 100 GB!<\/p>\n\n\n\n

  To nasza odpowied\u017a na Wasze potrzeby i sugestie. Chcemy, aby\u015bcie mieli jeszcze wi\u0119cej opcji do wyboru i \u017ceby nasze us\u0142ugi hostingowe by\u0142y dok\u0142adnie takie, jakie potrzebujecie.<\/p>\n\n\n\n

  Mamy nadziej\u0119, \u017ce ta nowa oferta spe\u0142ni Wasze oczekiwania i pozwoli Wam jeszcze lepiej wykorzysta\u0107 nasz hosting. Je\u015bli macie jakiekolwiek pytania lub potrzebujecie pomocy w wyborze odpowiedniego pakietu, nie wahajcie si\u0119 skontaktowa\u0107 z naszym zespo\u0142em.<\/p>\n\n\n\n

  Dzi\u0119kujemy za Wasze zaufanie i zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony, \u017ceby\u015bcie mogli pozna\u0107 nasz\u0105 now\u0105 ofert\u0119.<\/p>\n\n\n\n

  Pozdrawiamy,
  Zesp\u00f3\u0142 AttHost<\/p>\n\n\n\n

  Pe\u0142na oferta: https:\/\/atthost.pl\/hosting\/<\/p>\n\n\n\n

  Por\u00f3wnanie parametr\u00f3w bezpiecze\u0144stwa: https:\/\/atthost.pl\/parametry-bezpieczenstwa\/<\/p>\n\n\n\n

  Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107\u00a0darmowej zmiany pakietu<\/strong> na pakiet odpowiadaj\u0105cy z nowej oferty czyli np.: Professional Plus -> Lite, Business Plus -> Basic, Enterprise Plus -> Standard, Infinity Plus -> Space. W celu zmiany pakietu b\u0105d\u017a innych starszych ofert prosimy o kontakt przez zak\u0142adk\u0119\u00a0Kontakt z BOK dost\u0119pn\u0105\u00a0w Panelu Klienta. https:\/\/secure.atthost.pl\/contact\/ <\/p>\n","date":"13 wrze\u015bnia 2023","url":"https:\/\/atthost.pl\/nowa-oferta\/"},{"name":"Wakacje z AttHost!","content":"\n

  Drodzy Klienci!<\/p>\n\n\n\n

  Mamy \u015bwietn\u0105 wiadomo\u015bci! Chcemy pom\u00f3c zwi\u0119kszy\u0107 Wam obecno\u015b\u0107 w sieci, dlatego w\u0142a\u015bnie wprowadzili\u015bmy niesamowit\u0105 promocj\u0119!<\/p>\n\n\n\n

  Rejestruj\u0105c dwie domeny .pl, otrzymujecie trzeci\u0105 zupe\u0142nie za darmo! Jest to doskona\u0142a okazja do rozszerzenia swojej dzia\u0142alno\u015bci w Internecie lub stworzenia nowych projekt\u00f3w. Odpowiednia domena to klucz do zwi\u0119kszenia widoczno\u015bci biznesu online!<\/p>\n\n\n\n

  Ale to nie wszystko! Je\u015bli szukacie czego\u015b wi\u0119cej, mamy co\u015b specjalnego. Wype\u0142nijcie formularz pod adresem: https:\/\/zfrmz.eu\/QWCjsduaiAIeLyThjey1, a my przygotujemy spersonalizowan\u0105 ofert\u0119!<\/p>\n\n\n\n

  P.S. Promocja trwa tylko przez ograniczony czas, wi\u0119c lepiej si\u0119 pospiesz!<\/p>\n\n\n\n

  Regulamin oferty dost\u0119pny na: https:\/\/atthost.pl\/regulamin-ofert-specjalnych-pod-nazwa...\/<\/a><\/p>\n","date":"31 lipca 2023","url":"https:\/\/atthost.pl\/wakacje-z-atthost\/"},{"name":"Nowy system wsparcia","content":"Drodzy Klienci,\r\n\r\ninformujemy, \u017ce wprowadzili\u015bmy dzi\u015b do u\u017cytku nasz nowy system wsparcia. Jeste\u015bmy przekonani, \u017ce ten krok otworzy przed nami wiele nowych mo\u017cliwo\u015bci wprowadzenia udogodnie\u0144, kt\u00f3re znacz\u0105co przyspiesz\u0105 rozwi\u0105zywanie wszelkich zapyta\u0144 i w\u0105tpliwo\u015bci.\r\n\r\nDodatkowo, chcieliby\u015bmy poinformowa\u0107, \u017ce utworzyli\u015bmy r\u00f3wnie\u017c nowy adres e-mail: bok@atthost.pl. Od teraz, wszystkie zg\u0142oszenia b\u0119d\u0105 realizowane z tego adresu email.","date":"17 lipca 2023","url":"https:\/\/atthost.pl\/nowy-system-wsparcia\/"},{"name":"Wyciek danych u\u017cytkownik\u00f3w sieci","content":"Drodzy Klienci,\r\nkilka dni temu do sieci trafi\u0142y miliony danych u\u017cytkownik\u00f3w polskiej sieci.\r\n\r\nOpublikowana zosta\u0142a obszerna baza danych, zawieraj\u0105ca miliony rekord\u00f3w, z kt\u00f3rych wi\u0119kszo\u015b\u0107 dotyczy kont zarejestrowanych w Polsce. Dane te obejmuj\u0105 loginy, has\u0142a oraz adresy e-mail g\u0142\u00f3wnie zwi\u0105zane z serwisami dzia\u0142aj\u0105cymi w domenie .pl oraz us\u0142ugami pocztowymi.\r\n\r\nAby sprawdzi\u0107, czy Wasze dane mog\u0142y ulec wyciekom, mo\u017cecie skorzysta\u0107 z r\u00f3\u017cnych dost\u0119pnych metod. Jedn\u0105 z nich jest skorzystanie ze strony https:\/\/haveibeenpwned.com\/<\/a>.\r\n\r\nW celu zwi\u0119kszenia bezpiecze\u0144stwa, zalecamy wszystkim zmian\u0119 hase\u0142 dost\u0119powych oraz przeprowadzenie skanowania urz\u0105dze\u0144 osobistych za pomoc\u0105 program\u00f3w antywirusowych.\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u017ar\u00f3d\u0142o informacji: Zaufana Trzecia Strona<\/a><\/em>","date":"1 czerwca 2023","url":"https:\/\/atthost.pl\/wyciek-danych\/"}]