[{"name":"Wdro\u017cenie IPv6","content":"Z przyjemno\u015bci\u0105 informujemy, \u017ce w dniu dzisiejszym w pe\u0142ni wspieramy adresacje IPv6 na naszych serwerach. Ka\u017cdy klient, kt\u00f3ry zdecyduje si\u0119 uruchomi\u0107 IPv6 b\u0119dzie posiada\u0142 indywidualny adres IPv6.\r\n\r\nPoni\u017cej zamieszczamy adres do naszego artyku\u0142u, kt\u00f3ry t\u0142umaczy jak uruchomi\u0107 adres IPv6:\r\nhttps:\/\/atthost.pl\/help\/jak-uruchomic-adres-ipv6-dla-wybranej-domeny\/","date":"19 czerwca 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-ipv6\/"},{"name":"Zmiana adresu firmy","content":"Uprzejmie informujemy, \u017ce adres naszej firmy uleg\u0142 zmianie. Aktualny adres to Al.Marsz.J\u00f3zefa Pi\u0142sudskiego 35, lok. 6, wej\u015bcie nr 2, 09-402 P\u0142ock - budynek Cotex Office Center.","date":"18 czerwca 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/zmiana-adresu-firmy\/"},{"name":"Nowa metoda p\u0142atno\u015bci","content":"Z przyjemno\u015bci\u0105 informujemy, \u017ce w dniu dzisiejszym do akceptowanych form p\u0142atno\u015bci do\u0142\u0105czy\u0142y karty p\u0142atnicze. P\u0142atno\u015bci kartami mo\u017cna dokona\u0107 za po\u015brednictwem serwisu Dotpay.","date":"30 maja 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/nowa-metoda-platnosci\/"},{"name":"Wdro\u017cenie mod_geoip","content":"Chcieliby\u015bmy poinformowa\u0107, i\u017c od dzi\u015b naszych serwerach dost\u0119pny jest nowy modu\u0142 serwera www Apache: mod_geoip. Modu\u0142 ten pozwala w prosty spos\u00f3b na podstawie adresu IP osoby odwiedzaj\u0105cej nasz\u0105 stron\u0119 sprawdzi\u0107 z jakiego kraju pochodzi. Przyk\u0142adowe zastosowania oraz spos\u00f3b jego u\u017cycia zosta\u0142y opisane w artykule pomocy: https:\/\/atthost.pl\/help\/jak-skorzystac-z-mod_geoip\/<\/a>","date":"12 marca 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-mod_geoip\/"},{"name":"Domena .dev w naszej ofercie!","content":"Uprzejmie informujemy o dodaniu domeny .dev do naszej oferty! Koszt rejestracji powy\u017cszej domeny to 92,25 z\u0142 brutto, a koszt przed\u0142u\u017cenia o kolejne 12 miesi\u0119cy to: 92,25 z\u0142 brutto. Do prawid\u0142owego funkcjonowania domeny nale\u017cy koniecznie zainstalowa\u0107 certyfikat SSL!","date":"4 marca 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/domena-dev-w-naszej-ofercie\/"}]