[{"name":"Aktualizacja Phusion Passenger","content":"Uprzejmie informujemy o zako\u0144czeniu procesu aktualizacji Phusion Passenger na naszych serwerach. Phusion Passenger odpowiedzialny jest za uruchamianie aplikacji Ruby on Rails, Django i NodeJS. Zainstalowana przez nas wersja znacznie u\u0142atwia diagnozowanie problem\u00f3w z uruchomieniem\u00a0aplikacji - pozwalaj\u0105c na wy\u015bwietlenie pe\u0142nych komunikat\u00f3w b\u0142\u0119d\u00f3w w oknie przegl\u0105darki internetowej.\r\nPo wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w - zapraszamy do naszego artyku\u0142u pomocy - jak wy\u015bwietli\u0107 b\u0142\u0119dy w aplikacji<\/a>.","date":"6 lutego 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/aktualizacja-phusion-passenger\/"},{"name":"Wdro\u017cenie PHP 7.3","content":"Uprzejmie informujemy o zako\u0144czeniu prac technicznych, maj\u0105cych na celu\u00a0wdro\u017cenie najnowszej dost\u0119pnej wersji PHP - 7.3.","date":"10 stycznia 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-php-7-3\/"},{"name":"Python w wersji 3.6","content":"Informujemy i\u017c Python w wersji 3.6 (na dzie\u0144 dzisiejszy dok\u0142adnie - 3.6.7) jest ju\u017c dost\u0119pny na naszych serwerach.","date":"12 listopada 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/python-w-wersji-3-6\/"},{"name":"Powa\u017cna luka we wtyczke WP GDPR Compliance dla WordPressa","content":"W dniu wczorajszym zosta\u0142a wykryta bardzo powa\u017cna luka we wtyczke WP GDPR Compliance dla WordPressa. Wszystkie wersje wtyczki do 1.4.2 w\u0142\u0105cznie, pozwalaj\u0105 na nieautoryzowane utworzenie konta administratora strony internetowej, co w efekcie spowoduje przej\u0119cie Pa\u0144stwa strony internetowej przez atakuj\u0105cych.\r\n\r\nJe\u015bli korzystaj\u0105 Pa\u0144stwo z tej wtyczki na swoich stronach internetowych - zalecamy jak najszybsz\u0105 aktualizacj\u0119 do najnowszej dost\u0119pnej wersji.\r\n\r\nW razie pyta\u0144 - prosimy o kontakt.","date":"8 listopada 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/powazna-luka-we-wtyczke-wp-gdpr-compliance-dla-wordpressa\/"},{"name":"Mo\u017cliwo\u015b\u0107 samodzielnego transferu domen","content":"Informujemy, \u017ce wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 samodzielnego transferu domen. Wszystkie domeny s\u0105 transferowane poprzez nasz panel klienta (Moje us\u0142ugi -> Domeny -> Przenie\u015b domen\u0119 od innego operatora).\u00a0 Aby zapozna\u0107 si\u0119 z pe\u0142nym procesem transferu domeny zapraszamy do zapoznania si\u0119 z artyku\u0142em pomocy:\r\nhttps:\/\/atthost.pl\/help\/przeniesienie-domeny-od-innego-operatora-do-atthost\/<\/a>","date":"30 sierpnia 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/mozliwosc-samodzielnego-transferu-domen\/"}]