[{"name":"Python w wersji 3.6","content":"Informujemy i\u017c Python w wersji 3.6 (na dzie\u0144 dzisiejszy dok\u0142adnie - 3.6.7) jest ju\u017c dost\u0119pny na naszych serwerach.","date":"12 listopada 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/python-w-wersji-3-6\/"},{"name":"Powa\u017cna luka we wtyczke WP GDPR Compliance dla WordPressa","content":"W dniu wczorajszym zosta\u0142a wykryta bardzo powa\u017cna luka we wtyczke WP GDPR Compliance dla WordPressa. Wszystkie wersje wtyczki do 1.4.2 w\u0142\u0105cznie, pozwalaj\u0105 na nieautoryzowane utworzenie konta administratora strony internetowej, co w efekcie spowoduje przej\u0119cie Pa\u0144stwa strony internetowej przez atakuj\u0105cych.\r\n\r\nJe\u015bli korzystaj\u0105 Pa\u0144stwo z tej wtyczki na swoich stronach internetowych - zalecamy jak najszybsz\u0105 aktualizacj\u0119 do najnowszej dost\u0119pnej wersji.\r\n\r\nW razie pyta\u0144 - prosimy o kontakt.","date":"8 listopada 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/powazna-luka-we-wtyczke-wp-gdpr-compliance-dla-wordpressa\/"},{"name":"Mo\u017cliwo\u015b\u0107 samodzielnego transferu domen","content":"Informujemy, \u017ce wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 samodzielnego transferu domen. Wszystkie domeny s\u0105 transferowane poprzez nasz panel klienta (Moje us\u0142ugi -> Domeny -> Przenie\u015b domen\u0119 od innego operatora).\u00a0 Aby zapozna\u0107 si\u0119 z pe\u0142nym procesem transferu domeny zapraszamy do zapoznania si\u0119 z artyku\u0142em pomocy:\r\nhttps:\/\/atthost.pl\/help\/przeniesienie-domeny-od-innego-operatora-do-atthost\/<\/a>","date":"30 sierpnia 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/mozliwosc-samodzielnego-transferu-domen\/"},{"name":"Wdro\u017cenie Sender Rewriting Scheme","content":"W dniu dzisiejszym uruchomili\u015bmy na wszystkich serwerach mechanizm Sender Rewriting Scheme. Rozwi\u0105\u017ce to problem odrzucania wiadomo\u015bci z alias\u00f3w pocztowych na zewn\u0119trzne serwery weryfikuj\u0105ce rekordy SPF.","date":"17 lipca 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-sender-rewriting-scheme\/"},{"name":"Zmiana portu SSH","content":"Informujemy, \u017ce dokonali\u015bmy zmiany portu logowania do us\u0142ugi SSH. Numer portu dost\u0119pny jest na zak\u0142adce \"SSH\" w Panelu Klienta. Ta niezapowiedziana wcze\u015bniej zmiana podyktowana jest faktem, i\u017c od kilku dni na naszych serwerach obserwujemy kilkudziesi\u0119ciokrotny wzrost pr\u00f3b logowa\u0144 do SSH, maj\u0105cych na celu \u0142amanie hase\u0142 naszych u\u017cytkownik\u00f3w.\r\nBezpiecze\u0144stwo naszych klient\u00f3w jest dla nas najwa\u017cniejsze, dlatego te\u017c nie mo\u017cemy pozwoli\u0107, aby w przypadku zastosowania hase\u0142 SSH dost\u0119pnych w internetowych s\u0142ownikach u\u017cywanych przy tego typu atakach, dosz\u0142o do nieautoryzowanego logowania na konto.","date":"28 czerwca 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/zmiana-portu-ssh\/"}]