[{"name":"Nowy system autoinstalator\u00f3w","content":"

Zako\u0144czone zosta\u0142y prace nad wdro\u017ceniem nowego systemu autoinstalator\u00f3w system\u00f3w CMS. <\/p>\r\n

Od chwili obecnej wszystkie najnowsze wersje aplikacji, dost\u0119pne b\u0119d\u0105 w ci\u0105gu kilku dni od daty ich premiery.<\/p>","date":"13 pa\u017adziernika 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/nowy-system-autoinstalatorow\/"},{"name":"Obs\u0142ugujemy protok\u00f3\u0142 DKIM","content":"

Od dnia dzisiejszego w pe\u0142ni obs\u0142ugujemy protok\u00f3\u0142 DKIM (DomainKeys Identified Mail).<\/p>\r\n\r\n

Po w\u0142\u0105czeniu DKIM (opcja dost\u0119pna z poziomu panelu klienta -> zak\u0142adka Domeny) ka\u017cda wiadomo\u015b\u0107 e-mail wychodz\u0105ca z serwera b\u0119dzie podpisywana cyfrowym podpisem. <\/p>\r\n\r\n

W efekcie uzyskamy uwierzytelnienie poczty, czyli potwierdzenie, \u017ce wiadomo\u015b\u0107 faktycznie zosta\u0142a wys\u0142ana z serwera AttHost, jej tre\u015b\u0107 nie zosta\u0142a zmodyfikowana, jak r\u00f3wnie\u017c nikt nie podszywa si\u0119 pod nadawc\u0119. Co wi\u0119cej w\u0142\u0105czenie DKIM spowoduje zmniejszenie ryzyka zaklasyfikowania wiadomo\u015bci jako SPAM.<\/p>","date":"19 wrze\u015bnia 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/obslugujemy-protokol-dkim\/"},{"name":"Zmiana domy\u015blnej domeny dla kont na login.atthost24.pl","content":"Wychodz\u0105c na przeciw oczekiwaniom klient\u00f3w, informujemy o zmianie domy\u015blnej nazwy domeny konta \"atthouse.pl\" na \"atthost24.pl\".\r\n\r\nModyfikacja dotyczy wszystkich kont u\u017cytkownik\u00f3w, ale wprowadzona zmiana nie spowoduje \u017cadnych utrudnie\u0144 w dzia\u0142aniu us\u0142ug przy u\u017cyciu dotychczas obowi\u0105zuj\u0105cego \"atthouse.pl\" (nazwy pozost\u0105 nadal aktywne).\r\n\r\nLiczymy, \u017ce domena atthost24.pl oka\u017ce si\u0119 nieco bardziej przyjazna, a przede wszystkim \u0142atwiejsza do zapami\u0119tania.","date":"7 wrze\u015bnia 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/zmiana-domyslnej-domeny-dla-kont-na-login-atthost24-pl\/"},{"name":"Wdro\u017cenie klienta WebSSH","content":"

Zako\u0144czone zosta\u0142y prace nad wdro\u017ceniem klienta SSH dost\u0119pnego z okna przegl\u0105darki internetowej. <\/p>\r\n

Aby zalogowa\u0107 si\u0119 do SSH nie ma konieczno\u015bci instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze- dost\u0119p do klienta SSH obecnie mo\u017cliwy jest z poziomu panelu klienta, w zak\u0142adce SSH -> \"WebSSH\".<\/p>","date":"30 sierpnia 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-klienta-webssh\/"},{"name":"Uwaga! Pozbywamy si\u0119 limit\u00f3w!","content":"

Po kilku tygodniach test\u00f3w i intensywnej pracy, mamy ogromn\u0105 przyjemno\u015b\u0107 og\u0142osi\u0107, \u017ce od dnia dzisiejszego zdejmujemy limit czasu zu\u017cycia procesora (cp). <\/p>\r\n

Zniesienie ograniczenia dotyczy oczywi\u015bcie wszystkich naszych plan\u00f3w hostingowych.<\/p>\r\n\r\n

Niezmiernie cieszy nas fakt, \u017ce uda\u0142o nam si\u0119 nie tylko zwi\u0119kszy\u0107 stabilno\u015b\u0107 i niezawodno\u015b\u0107 naszych us\u0142ug, ale r\u00f3wnie\u017c przyspieszy\u0107 dzia\u0142anie niekt\u00f3rych z Waszych stron www.<\/p>","date":"18 sierpnia 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/uwaga-pozbywamy-sie-limitow\/"}]