[{"name":"Wdro\u017cenie mod_geoip","content":"Chcieliby\u015bmy poinformowa\u0107, i\u017c od dzi\u015b naszych serwerach dost\u0119pny jest nowy modu\u0142 serwera www Apache: mod_geoip. Modu\u0142 ten pozwala w prosty spos\u00f3b na podstawie adresu IP osoby odwiedzaj\u0105cej nasz\u0105 stron\u0119 sprawdzi\u0107 z jakiego kraju pochodzi. Przyk\u0142adowe zastosowania oraz spos\u00f3b jego u\u017cycia zosta\u0142y opisane w artykule pomocy: https:\/\/atthost.pl\/help\/jak-skorzystac-z-mod_geoip\/<\/a>","date":"12 marca 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-mod_geoip\/"},{"name":"Domena .dev w naszej ofercie!","content":"Uprzejmie informujemy o dodaniu domeny .dev do naszej oferty! Koszt rejestracji powy\u017cszej domeny to 92,25 z\u0142 brutto, a koszt przed\u0142u\u017cenia o kolejne 12 miesi\u0119cy to: 92,25 z\u0142 brutto. Do prawid\u0142owego funkcjonowania domeny nale\u017cy koniecznie zainstalowa\u0107 certyfikat SSL!","date":"4 marca 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/domena-dev-w-naszej-ofercie\/"},{"name":"Aktualizacja Phusion Passenger","content":"Uprzejmie informujemy o zako\u0144czeniu procesu aktualizacji Phusion Passenger na naszych serwerach. Phusion Passenger odpowiedzialny jest za uruchamianie aplikacji Ruby on Rails, Django i NodeJS. Zainstalowana przez nas wersja znacznie u\u0142atwia diagnozowanie problem\u00f3w z uruchomieniem\u00a0aplikacji - pozwalaj\u0105c na wy\u015bwietlenie pe\u0142nych komunikat\u00f3w b\u0142\u0119d\u00f3w w oknie przegl\u0105darki internetowej.\r\nPo wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w - zapraszamy do naszego artyku\u0142u pomocy - jak wy\u015bwietli\u0107 b\u0142\u0119dy w aplikacji<\/a>.","date":"6 lutego 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/aktualizacja-phusion-passenger\/"},{"name":"Wdro\u017cenie PHP 7.3","content":"Uprzejmie informujemy o zako\u0144czeniu prac technicznych, maj\u0105cych na celu\u00a0wdro\u017cenie najnowszej dost\u0119pnej wersji PHP - 7.3.","date":"10 stycznia 2019","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-php-7-3\/"},{"name":"Python w wersji 3.6","content":"Informujemy i\u017c Python w wersji 3.6 (na dzie\u0144 dzisiejszy dok\u0142adnie - 3.6.7) jest ju\u017c dost\u0119pny na naszych serwerach.","date":"12 listopada 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/python-w-wersji-3-6\/"}]