Zmiana wersji PHP w obrębie strony internetowej

Aby dokonać zmiany wersji PHP w jednym z katalogów strony internetowej, istnieje możliwość nadpisania ustawień panelu administracyjnego przy pomocy plików .htaccess. Do zwartości pliku .htaccess należy dopisać, w zależności od wersji PHP która ma być wykorzystywana w obrębie katalogu, jedną z poniższych linijek:

  • AddType application/x-lsphp73 .php .php3 .php4 .php5 .php7 .phtml
  • AddType application/x-lsphp72 .php .php3 .php4 .php5 .php7 .phtml
  • AddType application/x-lsphp71 .php .php3 .php4 .php5 .php7 .phtml
  • AddType application/x-lsphp70 .php .php3 .php4 .php5 .php7 .phtml
  • AddType application/x-lsphp56 .php .php3 .php4 .php5 .php7 .phtml
  • AddType application/x-lsphp55 .php .php3 .php4 .php5 .php7 .phtml
  • AddType application/x-lsphp54 .php .php3 .php4 .php5 .php7 .phtml
  • AddType application/x-lsphp53 .php .php3 .php4 .php5 .php7 .phtml