Zmiana okresu płatności za hosting

W przypadku usługi hostingu na AttHost istnieje kilka możliwych długości okresu rozliczeniowego. Są to:

  • miesięczny
  • kwartalny
  • półroczny
  • roczny
  • dwuletni

Co ważne, powyższe okresy dotyczą jedynie usługi hostingu, dla domen czy certyfikatów SSL okres rozliczeniowy zawsze wynosi 12 miesięcy lub wielokrotność tej wartości.

Czasami podczas korzystania z usługi zachodzi potrzeba zmiany okresu, np. z rozliczenia rocznego na miesięczne. Można tego dokonać w panelu klienta tylko wtedy, gdy usługa została już choć raz opłacona. W sytuacji gdy dopiero co zamówiłeś usługę i jeszcze przed jej opłaceniem chcesz dokonać zmiany okresu rozliczeniowego – skontaktuj się z nami.

Aby zmienić okres rozliczeniowy dla swojej usługi hostingu, zaloguj się na swoje konto w AttHost, a następnie przejdź do zakładki Moje usługi -> Hosting.

Moje usługi -> Hosting

Następnie zobaczysz listę hostingów znajdujących się na Twoim koncie. Kliknij przycisk Zmień okres płatności przy wybranym hostingu.

Lista hostingów na koncie

Teraz możesz wybrać z rozwijalnej listy interesujący Cię okres płatności, a następnie zapisać zmiany przyciskiem Zatwierdź.

Zmiana okresu rozliczeniowego

Jeśli dla hostingu, dla którego zmieniałeś okres rozliczeniowy, była już wystawiona faktura proforma, po tej zmianie proforma również została zaktualizowana. Zaktualizowaną proformę znajdziesz w zakładce Rozliczenia -> Faktury Proforma.