Zmiana maksymalnego czasu wykonywania skryptu PHP

Czas wykonywania skryptu PHP jest to czas jaki zajmuje serwerowi przetworzenie pojedynczego skryptu PHP. Czas ten jest domyślnie ograniczony, aby niepoprawnie działające skrypty niepotrzebnie nie obciążały serwera (na prawidłowo działające strony to ograniczenie nie ma większego wpływu, gdyż strony ładują się znacznie szybciej niż limit czasowy).

Zdarza się jednak czasem, że na stronie internetowej konieczne jest wykonanie procesu, którego przetworzenie zajmuje dłuższy czas jak np. import produktów lub instalacja motywu. W takim wypadku istnieje możliwość zmiany maksymalnego czasu wykonywania skryptu PHP. Modyfikacja odbywa się poprzez dopisanie odpowiedniej dyrektywy do pliku .htaccess. Plik ten powinien znajdować się w katalogu głównym strony internetowej (natomiast jeśli nie istnieje to można go utworzyć).

 

Dyrektywa zmieniająca maksymalny czas wykonania skryptu PHP jest następująca:

php_value max_execution_time XXX

gdzie XXX jest to czas podany w sekundach.

 

Przykładowo, aby zwiększyć czas do 300 sekund, należy dodać poniższy kod do pliku .htaccess:

php_value max_execution_time 300

 

Maksymalny czas wykonania skryptu PHP jaki można ustawić na naszych serwerach wynosi 300 sekund.