Zmiana domyślnej wersji PHP w konsoli

Poprzez konsolę serwera, zwaną również z angielskiego shell lub po prostu SSH, można wywoływać skrypty PHP, pomijając w ten sposób przeglądarkę internetową. Na hostingu w AttHost dostępne jest kilkanaście wersji interpretera PHP, używając odpowiednich aliasów jesteśmy w stanie wybrać wersję, której chcemy użyć, np.:

php73 plik.php

Spowoduje użycie interpretera PHP w wersji 7.3 do uruchomienia skryptu plik.php. Jest to wygodne rozwiązanie umozliwiające korzystanie z wielu różnych wersji PHP. Użycie komendy php (bez żadnych dodatkowych cyfr) spowoduje użycie domyślnej dla serwera wersji PHP, którą jest dość leciwa już wersja 5.4.

Domyślna wersj PHP

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zmienić domyślną wersję PHP, jaka będzie uruchamiana po wpisaniu polecenia php w konsoli serwera. Aby to zrobić, edytujmy plik w głównym katalogu konta o nazwie .bashrc. Możemy do tego celu wykorzystać FileManagera dostępnego w panelu klienta lub edytować go bezpośrednio w konsoli. Posłużymy się tutaj tą drugą metodą, po zalogowaniu do SSH wpisujemy komendę:

nano ~/.bashrc

Wyświetli się nam zawartość pliku .bashrc w edytorze nano. Przejdźmy za pomocą strzałek bądź przycisku PageDown na sam dół pliku, aby dopisać do niego nową linię.

Edycja .bashrc

alias php='/usr/local/bin/php74'

Zamiast php74 można wpisać dowolną inną wersję, która ma od teraz stać się tą domyślną. Po wpisaniu tej linii zapisujemy zmiany, wciskając klawisze CTRL+O, a następnie potwierdzając enterem. Zamykamy nano poprzez wciśnięcie CTRL+X. Po tej czynności wystarczy wylogować się i zalogować ponownie lub wpisać poniższą komendę, aby zmiany stały się widoczne:

source ~/.bashrc

Możemy sprawdzić, czy nowa wersja PHP jest już tą domyślną, wpisując:

php -v

nowa domyślna wersja PHP