Zmiana danych

Gdy dane, na które zarejestrowane jest konto, ulegną zmianie, należy je zaktualizować. Dokonać tego można na kilka sposobów w zależności od typu danych, które zostały zmienione.

 

  • Zmianie uległy dane adresowe lub kontaktowe:

W takim przypadku dane kontaktowe lub adres zaktualizować można  samodzielnie, przechodząc do zakładki Moje dane.

 

  • Zmianie ulega nabywca usługi:

W takim przypadku niezbędne będzie dokonanie cesji usługi na konto z odpowiednimi danymi.

Proces cesji:

  1. Rejestracja konta na prawidłowe dane (o ile takowe nie istnieje).
  2. Przesłanie zgłoszenia przez zakładkę Kontakt z BOK dostępną w Panelu Klienta zawierającą takie dane jak login konta docelowego (nowo utworzonego) oraz listę usług, które cesji mają ulec.
  3. Oczekiwanie na mailowe potwierdzenie wykonania cesji.

Dla ułatwienia zgłoszenia możesz wykorzystać poniższy wzór: 

Temat: Cesja usług
Treść: 
  • Login konta docelowego:
  • Usługi do przeniesienia:

Cesja jest bezpłatna i nie wpływa na konfigurację usług. Cesji można dokonać na usługach domeny oraz hostingu.

 

  • Potrzebuję faktury nabywca/odbiorca

W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia przez zakładkę Kontakt z BOK dostępną w Panelu Klienta zawierające dane nabywcy/odbiorcy.