Zaawansowany konfigurator podpisów

Nasz przeglądarkowy klient pocztowy ma dostępną funkcjonalność „Projektanta Podpisu”, która jest kreatorem umożliwiającym stworzenie w prosty sposób zaawansowanego podpisu.

Projektant podpisu dostępny jest po przejściu do Ustawień, w zakładce Tożsamości. Tutaj należy wybrać z listy istniejącą „tożsamość” lub stworzyć nową. Następnie zaznaczamy przycisk „Włącz Projektanta Podpisu”.

Uwaga! Edycja loga jest możliwa tylko po zapisaniu tożsamości. Dopóki tożsamość nie zostanie zapisana, to zmiana obrazka w podpisie zwróci błąd.

kreator podpisu - wlaczenie

 

Po uruchomieniu kreatora ukaże się nam podgląd sygnatury oraz kilka zakładek.

Zakładka szablony zawiera kilka predefiniowanych szablonów, z których możemy wybrać najbardziej nam odpowiadający. Klikając natomiast przycisk „Otwórz edytor designu”, możemy w pełni dostosować elementy podpisu za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.

kreator podpisu - szablony

W zakładce Użytkownik wypełniamy formularz naszymi danymi.

kreator podpisu - uzytkownik

Zakładka Logo, umożliwia zamieszczenie własnego loga, które będzie widoczne w podpisie. Aby zapisanie nowego obrazu było możliwe, tożsamość, którą edytujemy, muszsi zostać wcześniej zapisana. Wspierane są różne formaty obrazów, tj. .SVG, .PNG, .JPG, .GIF.

kreator podpisu - logo

Zakładka Szczegóły zawiera dane kontaktowe.

kreator podpisu - szczegoly

W zakładce Społeczny możemy podać adresy URL do naszych mediów społecznościowych.

kreator podpisu - spoleczny

W zakładce Zastrzeżenie możemy dodać dodatkowe informacje, np. klauzulę o zachowaniu poufności.

kreator podpisu - zastrzezenie

Zakładka Styl pozwala na dodatkową konfigurację wyglądu tekstu.

kreator podpisu - styl

Ostatnia zakładka Eksport pozwala na pobranie kodu HTML utworzonego podpisu. Kod można wykorzystać w innym programie pocztowym lub jako kopię zapasową podpisu.

kreator podpisu - eksport