Własne strony z błędami

Serwer www umożliwia utworzenie własnych stron z błędami. Jest to użyteczne z różnych powodów, chociażby w celu ujednolicenia szaty graficznej na stronie internetowej.

Własne strony z błędami definiujemy w pliku „.htaccess” znajdującym się w katalogu ze stroną. Dyrektywa ma następującą postać:

ErrorDocument <kod_błędu> <działanie>

Kod błędu oznacza kod odpowiedzi HTTP zwracanej przez serwer. Przykładowo brak danej podstrony zwróci kod 404, a błąd przetwarzania skryptów strony kod 500. Większa liczba kodów, które może zwrócić serwer www jest dostępna np. na stronie Wikipedii.

W polu „działanie” mamy 3 możliwości konfiguracji:

 1. Wyświetlenie tekstu.
 2. Wskazanie pliku na serwerze.
 3. Wskazanie zewnętrznego adresu URL.

Poniżej pokazanych jest kilka przykładowych dyrektyw.

 1. Wyświetlenie tekstu dla strony,  która nie istnieje:
  ErrorDocument 404 "Strona nie istnieje"
 2. Wyświetlenie własnego pliku w przypadku niewłaściwego uwierzytelnienia się do strony:
  ErrorDocument 401 /errors/error401.html
 3. Wyświetlenie strony ze wskazanego adresu, dla strony do której dostępu został zabroniony:
  ErrorDocument 403 http://moja-domena.com/blad.html

Powyższe wpisy mogą być zapisywane jeden pod drugim, aby działać dla różnych rodzajów błędów.

 

403