WebMail – integracja z NextCloud

W naszym WebMail możliwe jest zintegrowanie skrzynki pocztowej z NextCloud – narzędziem do porządkowania i udostępniania plików. Połączenie to umożliwi Ci bezpośrednie zapisywanie otrzymanych mailem załączników na Twoim koncie w NextCloud czy wysyłanie swoim korespondentom plików bezpośrednio z chmury.

Konfiguracja integracji

Aby móc korzystać z tej integracji, musimy najpierw ustanowić połączenie z naszym kontem NextCloud. W pierwszym kroku przygotuj link do WebDaw z swojego konta NextCloud. Zaloguj się na swoje konto w NextCloud a następnie wybierz z bocznego menu opcję Ustawienia plików. Znajdziesz ją na dole ekranu.

nextcloud WebDAV

Wyświetlone zostanie okno, w którym zobaczysz swój link do WebDAV – jest to protokół po którym WebMail będzie wymieniać dane z NextCloud. Skopiuj ten link do schowka.

WebDAV link

Następnie przejdź w WebMail do zakładki Ustawienia a następnie wybierz WebDAV.

WebMail WebDAV1

Teraz uzupełnij formularz:

  • Dostawca: NextCloud
  • Typ uwierzytelniania: Basic
  • URL WebDAV: wklej link WebDAV skopiowany w poprzednim kroku

Następnie zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Zapisywanie załączników w NextCloud

Aby zapisać załącznik z otrzymanego emaila na swoim koncie w NextCloud wystarczy otworzyć wiadomość i kliknąć przy załączniku ikonkę strzałki a następnie przycisk Zapisz widoczny obok załącznika.

Przycisk Zapisz

Za pierwszym razem trzeba będzie jeszcze zalogować się na konto NextCloud, wpisz swój login i hasło w oknie, które się pojawi. Następnie możesz wybrać folder na Twoim koncie w NextCloud, gdzie zapiszesz załącznik.

Dodawanie załącznika z NextCloud

Aby dodać do wiadomości załącznik z NextCloud, na oknie tworzenia nowej wiadomości kliknij przycisk NextCloud.

Następnie wybierz plik jaki chcesz dołączyć z listy plików na Twoim koncie NextCloud. Zaznacz go i kliknij przycisk Pobierz i załącz.