Ścieżki do wersji PHP na serwerze

PHP zainstalowane na serwerze dostępne jest w poniższych lokalizacjach:

  • /usr/local/bin/php53
  • /usr/local/bin/php54
  • /usr/local/bin/php55
  • /usr/local/bin/php56
  • /usr/local/bin/php70
  • /usr/local/bin/php71
  • /usr/local/bin/php72
  • /usr/local/bin/php73
  • /usr/local/bin/php74

Katalog /usr/local/bin/ dodany jest do ścieżki przeszukiwania poleceń, w związku z tym, uruchamiając skrypty z konsoli można używać poleceń phpX (w miejsce X należy podać odpowiednią wersję), bez określania pełnej ścieżki.