Ścieżki do wersji PHP na serwerze

PHP zainstalowane na serwerze dostępne jest w poniższych lokalizacjach:

 • /usr/local/bin/php53
 • /usr/local/bin/php54
 • /usr/local/bin/php55
 • /usr/local/bin/php56
 • /usr/local/bin/php70
 • /usr/local/bin/php71
 • /usr/local/bin/php72
 • /usr/local/bin/php73
 • /usr/local/bin/php74
 • /usr/local/bin/php80
 • /usr/local/bin/php81

Katalog /usr/local/bin/ dodany jest do ścieżki przeszukiwania poleceń, w związku z tym, uruchamiając skrypty z konsoli, można używać poleceń phpX (w miejsce X należy podać odpowiednią wersję), bez określania pełnej ścieżki.