Rezygnacja z usługi

Rezygnacja z zakupionej na AttHost usługi jest niezwykle prosta, sprowadza się do nie opłacenia usługi na kolejny okres rozliczeniowy. Wystawianych przez AttHost faktur proforma niema obowiązku opłacać – nie są one dokumentem księgowym a jedynie ofertą przedłużenia usługi na kolejny okres. Klient, który zainteresowany jest dalszą współpracą może taką proformę opłacić natomiast w przypadku rezygnacji z usługi wystarczy tą proformę zignorować.

System automatycznie wysyła przypomnienia o płatności za wygasającą usługę w postaci wiadomości email oraz SMS:

  • 14 dni przed dniem wygaśnięcia – generujemy fakturę proforma
  • 5 dni przed dniem wygaśnięcia – przypomnienie o płatności
  • 2/3 dni przed dniem wygaśnięcia – wiadomość sms z przypomnieniem o płatności
  • 1 dzień przed dniem wygaśnięcia – przypomnienie o płatności
  • dzień wygaśnięcia – informacja o zablokowaniu usługi
  • 2 dni po terminie wygaśnięcia – przypomnienie o płatności (jeśli dotyczy domeny)
  • 10 dni po terminie wygaśnięcia – przypomnienie o płatności (jeśli dotyczy domeny)
  • 14 dni po terminie wygaśnięcia – usunięcie usługi

Jeśli zatem nie jesteśmy zainteresowani przedłużeniem usługi, powiadomienia te można po prostu zignorować. Usługa zostanie wyłączona z dniem upływu terminu płatności a po kolejnych 14 dniach usunięta.

Wcześniejsza rezygnacja z hostingu

Wcześniejsza rezygnacja z usługi możliwa jest jedynie w przypadku hostingu. Usługi domeny oraz certyfikatu SSL mają charakter usługi nieprefabrykowanej, zrealizowanej na specjalne zamówienie klienta (według wybranej przez klienta nazwy domeny) co wyłącza możliwość ich zwrotu.

Wypełniając ten formularz, klient może złożyć wypowiedzenie umowy hostingu. Jeśli nie minęło 30 dni od momentu zakupu/przedłużenia hostingu zwrócimy pełną kwotę zamówienia. W przypadku rezygnacji złożonej przez klienta indywidualnego później niż 30 dni od chwili zakupu, kwota zwrotu będzie proporcjonalna do czasu jaki pozostał do końca ważności usługi. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług OWU strony obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy.