Restart aplikacji

Podczas obsługi aplikacji często zachodzi potrzeba jej ponownego uruchomienia. W przypadku aplikacji Django, Ruby on Rails bądź NodeJS do zrestartowania możemy się posłużyć plikiem restart.txt, który powinien znajdować się w katalogu tmp. Okresowo serwer aplikacyjny sprawdza datę modyfikacji wspomnianego pliku, jeżeli została ona zmieniona, to aplikacja zostanie zrestartowana.

 

Najprostszym sposobem na zmianę daty modyfikacji pliku jest wydanie polecenia z poziomu katalogu aplikacji:

touch tmp/restart.txt

lub z dowolnego katalogu, podając przy tym pełną ścieżkę do aplikacji:

touch ~/websites/moja-aplikacja/tmp/restart.txt

Jeśli katalog tmp nie istnieje, to należałoby go utworzyć.

 

Można oczywiście korzystać również z innych metod, jak chociażby modyfikacja pliku restart.txt poprzez klienta FTP.