Przywracanie kopii zapasowej

Aby przywrócić kopię zapasową plików bądź bazy danych należy przejść do zakładki „Kopia zapasowa” w panelu klienta. Po chwili, załadowana zostanie lista punktów przywracania.

Następnie, w zależności od tego co chcemy przywrócić – klikamy „Pliki” bądź „Bazy danych”, w ramach wybranego punktu przywracania.

Przywracanie plików

Po załadowaniu listy plików mamy możliwość przeglądania zawartości konta z określonego punktu przywracania. Aby przywrócić wybrane pliki bądź katalogi – należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk „Przywróć”.

Przywracanie baz danych

Po załadowaniu baz danych wystarczy zaznaczyć wybraną bazę, a następnie kliknąć przycisk „Przywróć”. Przywrócenie kopii bazy danych która została usunięta możliwe jest jedynie po kontakcie z nami.

Status odtwarzania danych

Po uruchomieniu procesu przywracania danych – następuje przekierowanie do strony na której możemy monitorować stan procesu.

Po zakończeniu przywracania danych – zostanie wyświetlony komunikat „Odtwarzanie kopii zostało zakończone”.

Zapoznaj się z krótkim filmikiem prezentującym sposób przywracania danych.