Przekierowanie subdomeny na zewnętrzny serwer

Poniżej możesz zobaczyć, w jaki sposób przekierować subdomenę, aby była obsługiwana na zewnętrznym serwerze. Niektóre serwisy mają ograniczoną możliwość obsługi przekierowanej domeny, dlatego poniżej przedstawiamy trzy sposoby.

Wszystkie zmiany należy wprowadzać w ustawieniach rekordów Domeny, tj. w zakładce Domeny -> Rekordy DNS.

 

Przekierowanie rekordami typu NS.

Dodajemy co najmniej 2 rekordy typu NS. W nazwie wpisujemy nazwę przekierowywanej subdomeny. W zawartości wpisujemy jeden z adresów serwera DNS, na który ma kierować subdomena.

subdomena - ns1

Kolejny rekord dodajemy bardzo podobnie, w zawartości należy podać adres kolejnego serwera DNS. Finalnie powinny być dodane co najmniej 2 nowe rekordy.

subdomena - ns2

 

Przekierowanie rekordem typu A.

Dodajemy kolejny rekord typu A. W nazwie należy wpisać nazwę subdomeny. W zawartości wpisujemy adres IP serwera, na który ma kierować subdomena.

subdomena - a

 

Przekierowanie rekordem typu CNAME.

Dodajemy rekord typu CNAME. W nazwie wpisujemy nazwę subdomeny, a w zawartości adres docelowego serwera.

subdomena - cname

Uwaga! Rekord CNAME jest nadrzędny w stosunku do innych rekordów i nadpisuje ich ustawienia, nie należy go stosować do przekierowywania głównej domeny, a jedynie do przekierowywania subdomen.