Porty POP3, SMTP, IMAP i SLL dla usług pocztowych

Numery portów przedstawia poniższa tabelka. Numery portów widoczne są także po zalogowaniu w Panelu Klienta, w zakładce „Pulpit”.

Nazwa usługi Port Port SSL
SMTP 587 lub 25 (niezalecany) 465
POP3 110 995
IMAP 143 993

Port 25 jest blokowany przez większość dostawców usług internetowych, dlatego nie zlecamy korzystania z tego portu do połączeń z zewnątrz.


Informacje niezbędne do konfiguracji programów pocztowych

Konfiguracja

Zawsze kiedy w programie pocztowym mowa jest o loginie podajemy pełen adres e-mail, np. jan@kowalski.pl.

Adres serwera poczty

Adres serwera poczty jest taki sam zarówno dla połączenia SMTP, POP3 i IMAP, jak i bez SSL i jest widoczny po zalogowaniu do Panelu Klienta, w zakładce „Pulpit”, np. twój_login.atthost24.pl. Oprócz tego możliwe jest korzystanie z adresów opartych na domenach dopisanych do konta, np. twojadomena.pl.

Metody uwierzytelniania

Należy pamiętać, aby w programach pocztowych wybrać opcję „Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia” i uwierzytelnianie „Normalne hasło”.