Personalizacja tła WebMail

Nasz przeglądarkowy klient poczty dostępny pod adresem https://attmail.pl, zyskał nową funkcję pozwalającą na większą personalizację wyglądu skrzynki pocztowej. Dzięki niej możliwe stało się zastąpienie domyślnego tła interfejsu skrzynki grafiką, która odpowiada osobistym preferencjom każdego użytkownika. Tła można wybierać z gotowej bazy obrazów, jak również przesyłać własne grafiki.

Ustawienia tła skrzynki pocztowej

Aby zmienić tło swojej skrzynki pocztowej, przejdź w WebMail do zakładki Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Tło.

Ustawienia -> Tło

Na karcie ustawień Tła wyświetlą się dostępne grafiki, które można ustawić jako tło skrzynki pocztowej. Wystarczy kliknąć wybraną grafikę, aby zobaczyć pogląd nowego tła. Dostępnych jest też kilka opcji konfiguracyjnych pozwalających dopasować wygląd tła:

  • Rozmycie obrazu – pozwala rozmyć tło, aby było mniej rozpraszające
  • Konwertuj do szarości – umożliwia stonowanie jaskrawych kolorów lub całkowitą konwersję tła do skali szarości
  • Widoczność obrazu – ustala jak bardzo obraz tła ma być widoczny
  • Widoczność zawartości – ustala jak bardzo zawartość poczty ma wyróżniać się z tła
  • Kolor tekstu – pozwala zmienić kolor tekstu wyświetlanego bezpośrednio na tle, tak aby był czytelny; opcja automatyczna sama zmienia kolor tekstu w zależności od tła, aby był widoczny.

Gdy już zdecydujemy się na wybrany obraz, wystarczy kliknąć przycisk Zapisz.

Dodanie własnej grafiki

Aby dodać własną grafikę jako tło skrzynki pocztowej, należy kliknąć przycisk Prześlij. Zostanie wówczas otwarte systemowe okno wyboru pliku, gdzie możemy wybrać obraz z naszego komputera. Po jego wybraniu plik zostanie przesłany na serwer i oraz włączy się jego podgląd. Aby zapisać nowe tło, wystarczy wciąć przycisk Zapisz.

wybieranie własnego pliku