Logowanie do SSH

Hosting na AttHost umożliwia Klientom dostęp do konsoli serwera (SSH). Jest to potężne narzędzie, które pozwala na wykonanie wielu czynności, których nie jesteśmy w stanie „wyklikać” z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy Klient posiada konto w systemie serwera z uprawnieniami użytkownika (dostęp do sudo/root nie jest możliwy). Możliwość połączenia się z serwerem przez SSH dostępna jest dla opłaconych i aktywnych usług hostingu w każdym z pakietów. Jeśli Twoje konto jest podczas trwania okresu testowego, a chcesz skorzystać z SSH, skontaktuj się z nami.

Aktywacja SSH

Domyślnie dostęp do SSH jest wyłączony, dlatego w pierwszym kroku należy go aktywować. Aby to zrobić, przechodzimy do zakładki SSH w panelu Klienta i klikamy przycisk Aktywuj dostęp. Następnie należy ustanowić nowe hasło dla dostępu do konsoli. Można to zrobić przy pomocy przycisku Zmień hasło, który pojawi się po aktywowaniu SSH.


Na powyższym obrazku widoczna jest również tabela z danymi potrzebnymi do połączenia z SSH, a są to adres serwera, login oraz port. Będą one później potrzebne przy konfigurowaniu połączenia z serwerem.

Połączenie z SSH

W zależności od tego, jakiej platformy czy systemu operacyjnego używamy, sposobów na połączenie się z konsolą serwera może być kilka. Wymienimy teraz te najbardziej popularne.

WebSSH [każdy system – przeglądarka internetowa]

WebSSH jak sama nazwa wskazuje umożliwia korzystanie z konsoli serwera przez przeglądarkę internetową. Nie wymaga to zatem instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na swoim komputerze, aczkolwiek rozwiązanie to posiada pewne wady, głównie pod względem wygody użytkowania.

Aby uruchomić WebSSH, należy kliknąć przycisk >-WebSSH w panelu Klienta na zakładce SSH. W nowej karcie uruchomi się nam interfejs WebSSH z zapytaniem o login. Podajemy w nim login z zakładki SSH w panelu Klienta, a następnie hasło, które ustawiliśmy za każdym razem zatwierdzając enterem. UWAGA! Podczas wpisywania hasła w konsoli nie będą wyświetlać się żadne znaki. Po pomyślnym zalogowaniu zobaczymy migający znak zachęty jak na poniższym obrazku.

PuTTY [Windows]

PuTTY jest programem dla Windows, który umożliwia połączenie poprzez SSH z serwerem. Możemy go pobrać z oficjalnej witryny producenta. Po instalacji programu uruchamiamy go i w jego oknie uzupełniamy pole Host Name oraz Port, a następnie klikamy przycisk Open.


Przy pierwszym połączeniu PuTTY może wyświetlić alert bezpieczeństwa, gdzie należy potwierdzić identyfikator serwera. Jeśli takie okienko nam wyskoczy, klikamy przycisk Accept.

Następnie wyświetli się już właściwe okno SSH, w którym podajemy kolejno login oraz hasło. UWAGA! Podczas wpisywania hasła w oknie programu nie będą pojawiać się żadne znaki.

Terminal systemu [Linux, Mac OS]

W systemach Linux czy Mac OS połączenie z SSH jest banalnie proste i nie wymaga instalowania zewnętrznych narzędzi. Wystarczy uruchomić terminal i wpisać w nim odpowiednią komendę, w naszym przykładzie ma ona postać:

ssh -p 6022 atthelp@atthelp.atthost24.pl

Jak widzimy, w komendzie po ciągu ssh -p 6022 następuje nasz login SSH a po znaku @ adres serwera. Należy uzupełnić te dwa elementy zgodnie z tym, co widnieje w tabelce w panelu Klienta w zakładce SSH. Podobnie jak w przypadku PuTTY, przy pierwszym połączeniu terminal zapyta nas o akceptację identyfikatora serwera, zatem aby to zrobić, wpisujemy yes i zatwierdzamy enterem.

PowerShell [Windows 10/11]

W systemach Widows 10 i Windows 11 program PowerShell będący odpowiednikiem Terminala na Linuxie czy Mac OS również umożliwia nam połączenie poprzez SSH.  Możemy wykorzystać identyczne polecenie jak w wcześniejszym przykładzie z Mac OS: