Konfiguracja SFTP w programie FilleZilla

SFTP (ang. SSH File Transfer Protocol) jest protokołem służącym do bezpiecznego przesyłania plików np. pomiędzy komputerem a serwerem. Mogłoby się wydawać, że jest to dokładnie to samo, co FTP. SFTP jednak wyróżnia się zwiększonym bezpieczeństwem i możliwościami w stosunku do FTP. Swoje działanie SFTP opiera na protokole SSH, który zawiera w sobie narzędzie do bezpiecznego szyfrowania przesyłanych danych.

W związku z powyższym, aby móc korzystać z SFTP w AttHost, konieczne jest aktywowanie funkcji SSH na swoim hostingu. Aby to zrobić, należy przejść w panelu klienta do zakładki SSH i kliknąć przycisk Aktywuj dostęp.

Aby w programie FileZilla skorzystać z połączenia SFTP, należy je najpierw skonfigurować. W tym celu po uruchomieniu programu kliknij ikonkę Menadżera stron.

W oknie menadżera kliknij przycisk Nowy adres, a następnie uzupełnij dane do połączenia w prawej części okna.

Pola niewymienione w liście poniżej możesz pozostawić domyślne (bez zmian)

  • Protokół SFTP – SSH File Transfer Protocol
  • Serwer – adres serwera z zakładki SSH w panelu klienta
  • Port6022
  • Użytkownik – login z zakładki SSH w panelu klienta
  • Hasło – hasło domyślnie jest takie samo jak to do panelu klienta; hasło do SSH i SFTP można zmienić na zakładce SSH w panelu klienta

Po wprowadzeniu powyższych danych kliknij przycisk OK. Nowe połączenie zostało zapisane i możesz teraz z niego korzystać. Aby połączyć się z serwerem, wystarczy kliknąć strzałkę obok ikony Menadżera stron i wybrać dodane wcześniej połączenie.