Konfiguracja poczty w programie K-9 Mail

K-9 Mail jest otwartoźródłowym klientem pocztowym dostępnym na urządzenia z systemem Android.

Konfiguracja konta pocztowego wygląda następująco.

  1. Wpisujemy pełny adres e-mail.1-dodaj-konto
  2. Zatwierdzamy i wpisujemy hasło.2-dodaj-konto-haslo
  3. Jako rodzaj konta wybieramy IMAP.3-rodzaj-konta
  4. Uzupełniamy dane serwera poczty przychodzącej (IMAP). Adres serwera IMAP odnajdziemy w Panelu Klienta w zakładce Pulpit lub Konta email.4-imap
  5. W podobny sposób konfigurujemy ustawienia poczty wychodzącej (SMTP).5-smtp
  6. Następnie zatwierdzamy ustawienia konta pocztowego.6-opcje
  7. Pozostaje nam jeszcze wpisanie nazwy konta oraz nazwy wyświetlanej przed adresem e-mail.7-nazwa
  8. Konfiguracja została zakończona. Powinien nam się ukazać widok skrzynki odbiorczej.8-skrzynka