Konfiguracja poczty Outlook 2007

 1. Uruchom program pocztowy i przejdź do zakładki „Narzędzia”, następnie wybierz „Ustawienia kont”.1-6-768x569
 2. Kliknij „Nowy” w zakładce „Poczta e-mail”.2-8-768x616
 3. Wybierz „Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP.3-4-768x537
 4. Wprowadź dane:4-6-768x537
  1. Imię i nazwisko lub dowolną nazwa
  2. Adres e-mail – utworzony w AttHost
  3. Wprowadź dwukrotnie hasło – uzupełnij hasłem do skrzynki pocztowej e-mail
  4. Zaznacz „Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.”
 5. Wybierz „Internetowa poczta e-mail, aby użyć połączenia IMAP.5-4-768x534
 6. Uzupełnij poprawnie formularz z danymi skrzynki pocztowej.6-1-768x537
  1. Adres e-mail – adres e-mail utworzony w AttHost
  2. Typ konta – IMAP
  3. Serwer poczty przychodzącej i wychodzącej – zgodnie z informacją podaną w Panelu klienta AttHost
  4. Nazwa użytkownika – uzupełnij adresem e-mail
  5. Hasło – podaj hasło do skrzynki pocztowej e-mail
 7. Kliknij „Więcej ustawień …” i przejdź do zakładki „Serwer wychodzący”, zaznacz „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia”, a pod nim „Użyj tych samych danych, co mój serwer poczty przychodzącej”.7-768x761
 8. Przejdź do zakładki „Zaawansowane” i ustaw dane przedstawione na zdjęciu poniżej.8-768x765
 9. Zapisz i zamknij wszystkie okna. Teraz pozostało przetestować działanie skrzynki.

 

Pamiętaj, aby sprawdzić działanie poczty (możesz wysłać wiadomość na swój adres o treści „Test”).