Konfiguracja domeny do obsługi przez Microsoft 365

Weryfikacja domeny

W pierwszej kolejności konieczna jest weryfikacja domeny przez Microsoft. W tym celu należałoby zalogować się do panelu Microsoft 365 i dodać tam przekierowywaną domenę. Otrzymasz wówczas specjalny kod w następującej postaci:

MS=ms########

Zaloguj się teraz do panelu klienta AttHost i przejdź do zakładki Domeny i kliknij przycisk Rekordy DNS dla przekierowywanej domeny. Następnie wybierz Dodaj rekord DNS i uzupełnij, wpisując w polu nazwa pełną nazwę domeny, jako typ wybierz TXT, a w zawartości zamieść otrzymany kod z panelu Microsoftu.

ms365 - ver

 

Rekord MX

Rekord MX również jest generowany w panelu Microstoft 365. Po pobraniu kodu z panelu Microsoftu ponownie przejdź do zakładki Domeny i wyłącz obsługę poczty przez nasze serwery, przez odznaczenie odpowiedniej opcji przy nazwie domeny. Następnie, podobnie jak wcześniej, wybierz Dodaj rekord DNS. W zawartości wpisz pełną nazwę domeny, jako typ wybierz MX, a w zawartości wpisz rekord MX wygenerowany w panelu Microsoft.

ms365 - MX

 

Rekord SPF TXT

Kolejnym krokiem jest dodanie rekordu SPF TXT, aby zapobiec trafianiu wysyłanych wiadomości do spamu. W tym celu dodaj kolejny rekord dla domeny. W nazwie ponownie wpisz nazwę domeny, jako typ wybierz TXT, a w zawartości dodaj poniższą wartość:

"v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all"

ms365 - spf

 

Rekordy SRV

Rekordy te służą do obsługi innych usług Microsoftu, np. Teams lub Skype. Kliknij Dodaj rekord DNS. Tym razem w nazwie domeny należy dopisać „_sip._tls.”. Przykładowo dla domeny moja-domena.pl będzie to wyglądać następująco:

_sip._tls.moja-domena.pl

Jako typ wybierz SRV, w zawartości wpisz:

1 443 sipdir.online.lync.com

W polu priorytet należy wpisać 100.

ms365 - srv1

Pozostało dodanie jeszcze jednego rekordu SRV. Tutaj w nazwie domeny należy dopisać „_sipfederationtls._tcp.”, przykładowy rekord będzie następujący:

_sipfederationtls._tcp..moja-domena.pl

Jako typ wybierz SRV, w zawartości wpisz:

1 5061 sipfed.online.lync.com

W polu priorytet należy wpisać 100.

ms365 - srv2

 

Finalnie powinieneś otrzymać rekordy podobne do poniższych.

ms365 - sum