Konfiguracja białej i czarnej listy (whitelist, blacklist)

Aby skonfigurować białą i czarną listę nadawców email (whitelist, blacklist), zaloguj się do Panelu Klienta, następnie przejdź do sekcji „Konta email” i kliknij przycisk „Konfiguracja” obok konta które chcesz skonfigurować.

Następnie w sekcjach „Biała lista nadawców” oraz „Czarna lista nadawców” uzupełnij odpowiednie adresy email.